Skripta 2024 až 2008

Autor Název Rok vydání / dotisku
Anfilov, M.; Hutarová, M. Dialogy obchodního jednání v ruštině 2011
Antošová, A.; Filip, M.; Pačesová, V. Textová cvičebnice češtiny pro pokročilé 2010
Antošová, A. Elementary Czech. One-semester Course for Foreign Students 2019
Antošová, A. Basic Czech. One-semester Course for Foreign Students 2018
Antušák, E.; Kopecký, Z. Krizový management – krizová komunikace 2008
Antušák, E.; Kopecký, Z. Krizový management. Úvod do teorie.  2008
Antušák, E. Основы менеджмента 2011
Balcar, M. Ruská gramatika v kostce 2014
Balcar, M. Sbírka cvičení k ruské gramatice 2017
Bárta, Vl.; Bártová, H. Homo spotřebitel 2009
Bednářová, D. DEUTSCH im TOURISMUS kommentierte Fachterminologie 2020
Bedřichová, J.; Horný, S. Počítačová typografie a sazba 2013
Benáčanová, H. Tvorba aplikací v MS EXCEL – materiály ke cvičení 2008
Benáčanová, H. Tvorba aplikací v MS Excel 2. část, možnosti VBA 2009
Berka, P. Inteligentní systémy 2008
Berková, K.; Fišerová, M. Didaktika účetnictví – 2. aktualizované vydání 2021
Berková, K. Didaktika účetnictví – Vybrané problémy. Rozvoj myšlení v taxonomii podle Blooma. 2016
Berková, K.; Králová, A. Simulation of Business Activities 2016
Bočánková, M. a kol. Intercultural Communication – Typical Features of the Czech, British, American, Japanese, Chinese and Arab Cultures 2014
Boháček, M.; Kříž, R.; Soušková, M.; Spirit, M.; Votava, T. Vybrané otázky práva pro Arts Management 2020
Bokšová, J. Účetnictví I. Úlohy a případové studie 2023
Bokšová, J. Účetnictví I. Sbírka příkladů 2020
Boukal, P. a kol. Ekonomika a financování neziskových organizací 2009
Brouland, P. Les fondements de l’économie francaise 2009
Brouland, P.; Kozmová, J. Le français pour l’industrie du tourisme 2009
Brouland, P.; Kozmová, J. Le Français juridique pour les étudiants en économie 2011
Březina, J.; Drmlová, D.; Antoňová, Ch. a kolektiv Fachsprache Wirtschaft Neu 2 2023
Březina, J.; Drmlová, D.; Antoňová, Ch. a kolektiv Fachsprache Wirtschaft Neu 1 2023
Březina, J.; Drmolová, D.; Vápeník, J.; Bednářová, D. Fachsprache Wirtschaft 2018
Campbell, J. SID(I)A – System of Intensive Development of Individual Abilities 2012
Čada, K. Oceňování nehmotného majetku 2009
Čapková, H. a kol. English for Business and Economics 1 2016
Čapková, H. a kol. English for Business and Economics 2 2016
Dědina, J.; Cejthamr, V. Virtuální týmy a virtuální organizace 2009
Dlouhý, M.; Maňas, M. Games and Economic Decisions 2009
Dlouhý, M.; Fiala, P. Úvod do teorie her 2011
Doležalová, A. EKONOMIE, FILANTROPIE, ALTRUISMUS – Úvod do studia 2008
Druláková, R. a kol. Mezinárodní vztahy 1. Úvod do studia 2010
Druláková, R. a kol. Mezinárodní vztahy II. Pracovní náměty a výběr textů. 2010
Druláková, R. Vnitřní bezpečnost EU. Prostor svobody, bezpečnosti a práva. 2011
Druláková, R.; Votoupalová, M. Vnitřní bezpečnost Evropské unie. Prostor svobody, bezpečnosti a práva 2018
Druláková, R.; Drulák, P. Tvorba a analýza zahraniční politiky 2023
Dušek, D. Základy oceňování nemovitostí 2011
Dušek, D. Základy oceňování nemovitých věcí 2019
Dvořák, M. a kolektiv International Investing and Market Risk in Practical Examples 2018
Dvořák, P. Deriváty 2011
Dvořáková, K.; Kovářová, D.; Maslowski, N. Francouzština v diplomacii a mezinárodních vztazích
Le Franҫais de la diplomatie et des relations internationales
2013
Eisler, J. Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě 2010
Fábry, J. Matematické modelování 2010
Feuerlicht, J. Enterprise computing: Concepts, Standards and Architectures 2008
Fiala, P. Modely a metody rozhodování 2013
Fiala, P. Modely produkčních systémů 2013
Fiala, P. Řízení projektů 2014
Filip, M.; Antošová, A.; Pačesová, V. Textová cvičebnice češtiny pro zahraniční posluchače VŠE 2018
Filip. M.; Harbitski, S. Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE II 2023
Filip. M.; Harbitski, S. Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III 2023
Fischer, J.; Jeřábková, V.; Petkovová, L.; Ptáčková, V.; Švarcová, P. Základní metody statistického srovnávání 2019
Formánková, D. Případové studie úspěšného využití nástrojů řízení lidských zdrojů 2008
Fotr, J. Vícekriteriální rozhodování za nejistoty 2020
Fotr, J.; Hájek, J.; Vrbová, L. Počítačová podpora manažerského rozhodování 2020
Fuchs, J. P&L FOOD Retail 2015
Grmelová, N. a kol. Právo mezinárodního obchodu 2022
Gullová, S.; Müllerová, F. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol 2009
Hačkajlová, L. Rozpočtování ve výstavbě 2012
Hadrabová, A. Veřejná správa životního prostředí 2008
Hadrabová, A. Environmentální aspekty podnikání 2010
Harbitski, S. Ruština pro mezinárodní vztahy 2011
Hásová, J.; Švarc, Z. Právo v cestovním ruchu 2017
Hebák, P.; Bílková, D.; Svobodová, A. Praktikum k výuce matematické statistiky II. Testování hypotéz 2009
Hedvábná, I. Arts Management Reader 2011
Hedvábná, I. Arts Management Digest 2023
Hedvábná, I. English for Arts Management 2023
Hejda, J. Management lidských zdrojů. Pracovní právo 2017
Hejda, J. Právo pro manažery 2017
Hejda, J.; Balounová, R. Právo 1 2019
Hlaváč, J. Fúze a akvizice – proces nákupu a prodeje firem 2016
Hlavičková, Vl. a kol. Introducción al Espaňol de los Negocios 2010
Hnilica, J. CD – Analýza rizika a finanční modelování 2008
Holečková, J.; Grünwald, R. Finanční analýza a plánování podniku 2008
Holečková, L.; Krpálková Krelová, K. Presentation and Communication Skills in English Language for Finance and Accounting 2019
Hološka, J. Úvod do digitální forenzní analýzy 2023
Horný, S. Digitální fotografie a její zpracování 2008
Horný, S. Počítačová grafika 2010
Horný, S.; Krsek, L. Úvod do multimédií 2009
Horvátová, M. Rusko-česká a česko-ruská ekonomická lexika 2008
Horvátová, M.; Anfilov, M. Ruština pro ekonomy II. Odborné texty 2009
Horvátová, M. Korespondence a jednání v ruštině 2021
Horvátová, M. Slovník vybraných česko-ruských a rusko-českých ekonomických termínů 2013
Horvátová, M. Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy I 2013
Horvátová, M. Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy II 2014
Horvátová, M. Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy III 2014
Horvátová, M.; Celunova, J. Obchodní jednání a reálie v ruštině 2023
Horvátová, M. Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE 2023
Hronová, S.; Hindls, R. Sbírka příkladů z národního účetnictví 2020
Hůlová, M.; Jarošová, E. Statistické metody v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti 2011
Chlapek, D.; Řepa, V.; Stanovská, I. Analýza a návrh informačních systémů 2011
Chlapek, D.; Kučera, J. Datové modelování a návrh relační databáze: Sbírka řešených úloh 2019
Chvátalová, I.; Marková, H.; Žák, K. Základy veřejného práva 2013
Indrová, J. a kol. Cestovní ruch (základy) 2009
Izák, V. Fiscal Policy – Intermediate Course 2011
Jablonský, J. Programy pro matematické modelování 2011
Jablonský, J.; Lagová, M. Lineární modely 2014
Jakubec, I. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848–1992 2008
Jakubíková, D. Strategický marketing 2008
Janáčková, P. Grammar Guide 2011
Jánský, J. Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky 2020
Jarolímková, L.; Řehořková, J. Postavení České republiky ve světovém cestovním ruchu 2008
Jarolímková, L. Informatorium pro studenty oboru cestovní ruch 2009
Jarolímková, L. and MIECAT project team Guidelines. Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism (E-BOOK) 2020
Jarolímková, L.; Elss, V. and MIENAT project team Guidelines. Interpretation of European Nature Heritage in Tourism (E-BOOK) 2023
Jarošová, E.; Lorencová, H. a kol. Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností 2020
Jarošová, E. a kol. Trénink sociálních a manažerských dovedností, pracovní sešit 2013
Ježek, T. Eseje ekonomické a ekonomii blízké 2014
Jirsák, P.; Martínez, F.; Pernica, P. Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky V (cesta k chytré logistice) 2023
Johnová, R.; Černá, J. a kol. Arts marketing. Marketing umění a kulturního dědictví 2009
Kahounová, J.; Bílková, D. Počet pravděpodobnosti 2009
Kahounová, J. Úvod do teorie odhadu 2009
Kalínská, E. a kol. Mezinárodní obchod (pro 2 MO 301) 2009
Karlíček, M.; Zamazalová, M. a kol. Marketingová komunikace 2009
Kidlesová, Z.; Priesolová, J. Kapitoly z francouzské mluvnice pro ekonomy   2022
Kněžická, Š.; Tepperová, J. Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU
Pravidla pro určení příslušné legislativy
2016
Kokoška, J. Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů 1. díl 2011
Kokoška, J. Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů 2. díl 2011
Kokoška, J. Ceny nemovitostí podle cenových předpisů 2012
Kořenář, V. Stochastické procesy 2010
Košťálová, H.; Králová, T.; Lorenc, M. Vybrané kapitoly pro rozvoj pedagogických dovedností 2012
Kotyk, V. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 2009
Kotyk, V. Jednota či rozpad Ruska. Ruská regionální politika po rozpadu Sovětského svazu 2010
Kouba, V. Municipální marketing 2022
Koubek, I.; Janíčko, M. Organizace trhů a odvětví I. Cvičebnice 2010
Koudelka, J. a kol. Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu + CD 2008
Koudelka, J.; Bártová, H.; Bárta, Vl. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum) 2010
Koudelka, J. a kol. Případové studie ze spotřebního marketingu 2010
Koudelka, J. Spotřební chování 2010
Králová, A. Didaktika základů ekonomiky 2013
Králová, A. a kolektiv Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů 2018
Králová, A.; Berková, K. Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví 2020
Králová, A. a kol. Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení 2024
Králová, A.; Berková, K.; Fišerová, M. Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení 2021
Krameš, J. Makroekonomie. Základní kurz 2009
Krause, J.; Boukal, P.; Špička, J.; Štamfestová, P. Strategická analýza 2023
Krist J. Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén (e-kniha) 2023
Krkošková, Š; Ráčková, A.; Zouhar, J. Základy ekonometrie v příkladech 2010
Krpálek, P.; Krpálková Krelová, K. Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů 2017
Křítková, S.; Koudelková, P. Ekonomická žurnalistika 2015
Křivan, M. Umělé neuronové sítě 2021
Křivan, M. Úvod do umělých neuronových sítí 2014
Kříž, M.; Li Xiaokun Učebnice čínského jazyka I. 2011
Kříž, M.; Li Xiaokun Učebnice čínského jazyka II. 2011
Kříž, M. Učebnice čínštiny 2008
Kubálek, T.; Kubálková, M.; Topolová, I. Manažerská informatika – Efektivní komunikace a prezentace 2018
Kubálek, T.; Topolová, I.; Kubálková, M. Manažerská informatika Microsoft Dynamics CRM – Řízení vztahů se zákazníky 2014
Kubálek, T.; Kubálková, M.; Topolová, I. Manažerská informatika Microsoft Office 365 – Systém sjednocené komunikace 2014
Kubálek, T.; Kubálková, M.; Topolová, I. Manažerská informatika Microsoft Outlook 2013 – Organizátor osobních informací 2015
Kubálek, T.; Kubálková, M.; Topolová, I. Manažerská informatika Microsoft SharePoint a další nástroje týmové spolupráce v Office 365 2015
Kubálek, T.; Kubálková, M. Manažerská informatika Microsoft Visio 2013 – Program pro tvorbu diagramů 2018
Kubálek, T.; Kubálková, M. Manažerská informatika Microsoft Access 2007 – Databázový systém 2016
Kubálek, T.; Kubálková, M. Manažerská informatika Microsoft Access 2016 – Databázový systém 2018
Kubálek, T.; Koubalíková, J. Manažerská informatika Microsoft Dynamics CRM 2015 – Řízení vztahů se zákazníky 2016
Kubálek, T.; Kubálková, M. Manažerská informatika Microsoft Projekt 2013 – Program pro řízení projektů 2018
Kubálková, M.; Kubálek, T.; Topolová, I. Manažerská informatika Microsoft Power Point 2007 – Prezentační program 2013
Kubálková, M.; Kubálek, T. Manažerská informatika Microsoft One Note 2010 – Program na uchovávání a sdílení informací 2013
Kubálková, M.; Kubálek, T.; Topolová, I. Manažerská informatika Microsoft Excel 2010 – Tabulkový program 2013
Kubálková, M.; Kubálek, T.; Topolová, I. Manažerská informatika Microsoft Excel 2013 – Tabulkový program 2016
Kubálková, M.; Kubálek, T.; Topolová, I. Manažerská informatika Microsoft Excel 2016 – Tabulkový program 2018
Kubálková, M.; Kubálek, T. Manažerská informatika Microsoft One Note 2013 – Program na uchovávání a sdílení informací 2016
Topolová, I.; Kubálek, T.; Kubálková, M. Manažerská informatika Microsoft Word 2010 – Textový procesor 2013
Topolová, I.; Kubálek, T.; Kubálková, M. Manažerská informatika Microsoft Word 2013 – Textový procesor 2016
Topolová, I.; Kubálek, T.; Kubálková, M. Manažerská informatika Microsoft Word 2016 – Textový procesor 2018
Topolová, I.; Kubálek, T.; Kubálková, M. Manažerská informatika Microsoft Power Point 2016 – Prezentační program 2018
Lang, H. Theory and Practice of Cost Analysis 2008
Langhamrová, J.; Kačerová, E. Demografie – Materiály ke cvičením 2010
Langhamrová, J.; Šimpach, O. Základy demografie – Materiály ke cvičením 2013
Lejnarová, Š.; Ráčková, A.; Zouhar, J. Základy ekonometrie v příkladech 2009
Lindauer, R. Modern Risk Management Remarks 2017
Lorenc, M.; Vrbová, L. Informatika pro Arts Management 2010
Lorenc, M. a kol. Jak na případové studie – Stručný průvodce k výuce pomocí případových studií, psaní případových studií (e-book) 2014
Macák, P. Administrace databázového systému Oracle 2008
Machek, O.; Machek, M. Essentials of Bussines Ecomics: Exercises 2013
Malá, I. Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky 2011
Malinová, L. Rozvoj profesní kariéry 2011
Malý, V. Marketingový výzkum – teorie a praxe 2008
Marešová, M. Dictionary to Market Leader. Intermediate Business English 2011
Marešová, M. Glossary to Market Leader 2008
Marinič, P. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi 2009
Mates, P. Základy teorie práva 2009
Matyáš, O.; Houser, V. Exekutivní informační systémy (na příkladu BNS) 2009
Matyáš, O.; Stránský, J. Controlling v nevládních neziskových organizacích 2010
Mervart M. Drážní doprava (připravujeme) 2023
Mervart M. Kolejová doprava ve městech 2023
Mervart M. City logistika – osobní doprava 2022
Mervart M. Železniční atraktivity cestovního ruchu 2021
Mildeová, S. Systémy pro podporu rozhodování. Cvičebnice 2009
Mildeová, S.; Vojtko, V. a kol. Systémová dynamika 2011
Mildeová, S. Systémová dynamika − tvorba modelu 2011
Mlejnková, L. a kol. Služby společného stravování 2014
Molnár, Z. Competitive Intelligence 2009
Müllerová, L.; Molín, J. Daně v účetnictví ČR – I 2022
Müllerová, L. Daně v účetnictví 2010
Müllerová, L.; Skálová, J. Daně v účetnictví. Případové studie 2013
Müllerová, L.; Skálová, J. Daně v účetnictví u obchodních společností – schémata, příklady a testy 2018
Müllerová, L.; Skálová, J. Daně v účetnictví ČR – Příklady a testy pro výuku předmětu 1FU350 2016
Müllerová, L.; Skálová, J. Případové studie a testy na daně v účetnictví 2012
Müllerová, L.; Skálová, J. Sbírka příkladů a testů na daně v účetnictví 2014
Müllerová, L.; Šindelář, M. Sbírka testů a příkladů z účetnictví v různých právních formách podnikání 2014
Müllerová, L.; Šindelář, M. Účetnictví obchodních společností v různých právních formách 2019
Müllerová, L.; Šindelář, M. Účetnictví obchodních společností v různých právních formách (e-kniha) 2020
Müllerová, L.; Šindelář, M. Účetnictví osobních a kapitálových obchodních společností 2022
Müllerová, L.; Šindelář, M. Účetnictví podnikatelů v různých právních formách 2014
Musilová, I. a kol. Němčina po angličtině 2009
Musilová, I. Němčina po angličtině – interaktivní cvičení CD ROM 2009
Mužík, V. Stavitelství se zaměřením na základy oceňování nemovitostí 2013
Němec, J.; Fleissner, K. Politické systémy 2020
Neumaierová, I.; Neumaier, I. Interakce podnikových politik 2015
Novák, M.; Svobodová, H. Produktový a provozní management – příklady 2008
Novák, R.; Pernica, P. Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky III (vnitrozemská vodní nákladní přeprava, teoretické a metodologické vymezení logistických a přepravních služeb) 2022
Novák, R. a kol. Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky II (mezinárodní letecká, Air & Sea a vnitrozemská vodní osobní přeprava) 2022
Novák, R. a kol. Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky 2021
Nováková, Š. Sbírka příkladů a úloh z účetnictví státní správy a samosprávy 2009
Nováková, Š. Reforma účetnictví ve vybraných účetních jednotkách, II. díl Účetnictví organizačních složek státu a obcí 2011
Nováková, E. Politik und Diplomatie auf Deutsch 2014
Nováková, Š. Reforma účetnictví ve vybraných účetních jednotkách, I. díl.  Účetnictví příspěvkových organizací 2014
Novotná, E. Lokální ankety 2010
Novotný, J. a kol. Ekonomika sportu I. – vybrané kapitoly 2010
Novotný, J. Ekonomika sportu II. – vybrané kapitoly 2010
Novotný, J. a kol. Ekonomika sportu III. – vybrané kapitoly 2010
Palovský, R. Informační a komunikační sítě 1. díl 2010
Pavlíček, A. a kol. REPETITORIUM PRO INFORMAČNÍ MANAGEMENT. Materiály pro přípravu k přijímacímu řízení na navazující magisterský studijní program Informační management 2022
Pavlíček, A. Nová média a sociální sítě 2010
Pavlíček L.; Sedláček J. Bezpečnost informačních systémů: materiály ke cvičením 1 2020
Pawliczek, A. a kolektiv Teorie managementu. Studijní materiály. Pro studenty doktorského studia 2021
Pelák, J. Účetnictví v příkladech – repetitorium k základům účetnictví 2010
Pelikán, J.; Henzler, J. Matematické základy informatiky 2008
Pelikán, J.; Chýna, V. Kvantitativní management 2011
Peterková, J. Tvorba diplomové práce 2011
Peterková, J. Tvorba diplomové práce (e-kniha) 2020
Potančok, M.; Radváková, V.; Uhlík, A. Podpora komunikace týmové práce – Slack & Trello. Metodická příručka. 2019
Priesolová, J. Francouzsky od začátku 2008
Procházka, D. Úvod do Mezinárodních standardů účetního výkaznictví: sbírka příkladů a úloh 2023
Radváková, V. Czech for Foreigners 2023
Radváková, V. Prezentace informací a rétorika 2022
Randáková, M. a kol. Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech 2013
Randáková, M. a kol. Finanční účetnictví v České republice 2015
Randáková, M. a kol. Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016 (podnikatelské subjekty) 2023
Rožek, P.; Rathouský, B. Vybrané kapitoly z přepravy a logistiky IV (mezinárodní námořní přeprava a přeprava nebezpečných věcí) 2023
Rathouský, B. Fleet management 2022
Rosický, A.; Brixi, R. Informace a systémy – Základy teorie pro úspěšnou praxi 2013
Rotport, M. Didaktika předmětu práce ve fiktivní firmě – CD 2008
Rotport, M.; Fišerová, M.; Berková, K. Didaktika základů účetnictví 2011
Rotport, M.; Fišerová, M.; Berková, K. Didaktika účetnictví 2015
Roubíčková, J. a kol. Finanční účetnictví I. Sbírka řešených příkladů a úloh k procvičování 2010
Roubíčková, J. a kol. Závěrečné testy z Účetnictví I. 2022
Roubíčková, J. a kol. Závěrečné testy z účetnictví I. Soubor variant    2011
Roubíčková, J. a kol. Sbírka příkladů z účetnictví I. 2012
Roubíčková, J.; Pelák, J. a kol. Účetnictví I. – Sbírka příkladů a úloh k procvičení 2023
Řepa, V. Information Modelling of Organizations 2021
Řezanková, H.; Lőster, T. Úvod do statistiky    2012
Řezanková, H.; Löster, T.; Šulc, Z. Úvod do statistiky 2019
Řezanková, H.; Lőster, T. Základy statistiky 2015
Sato, A.; Halík, J. International Business Operations 2014
Sedláček, J. Informatika: materiály ke cvičením 2022
Scholleová, H.; Machek, O. Kvantitativní nástroje pro Arts management 2014
Skálová, J. Cenné papíry – účtování a zdanění. Odborné materiály a příklady 2021
Skálová, J. Daně v účetnictví II – Příklady a testy 2021
Skálová, J. Daně v účetnictví ČR II – Příklady pro výuku předmětu 1FU408 2016
Skálová, J.; Molín, J. Příklady z účetnictví a daní individuálního podnikatele 2013
Skálová, J.; Molín, J. Sbírka příkladů k účetnictví a daním individuálního podnikatele 2015
Skálová, J. Sbírka příkladů účtování o cenných papírech 2016
Skálová, J. Sbírka příkladů pro výuku předmětu Daně v účetnictví II 2018
Skálová, J. Účtování o cenných papírech – sbírka příkladů a testů 2018
Soušková, M.; Spirit, M. Pracovní právo – podle úpravy platné od r. 2007 2008
Spirit, M. Soukromé právo 2008
Stádník, B. Úvod to teorie a praxe dluhopisů 2012
Stádník, B. Teorie a praxe dluhopisů I 2013
Stehlík, E.; Boučková, J. a kol. Základy marketingu 2011
Střížová, Vl. Prezentace informací a komunikace 2010
Surynek, A. Aplikovaný sociálně psychologický výzkum v organizacích – Metodická příručka 2015
Sůvová, P.; Zlámaná, P. My Czech – The first big step (e-kniha) 2023
Sůvová, P.; Zlámaná, P. My Czech – The first big step 2024
Svatá, V. Audit informačního systému 2008
Svatá, V. Projektové řízení v podmínkách ERP systémů 2010
Svoboda, M. Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy – 2. aktualizované vydání 2021
Svoboda, M. Příklady z účetnictví státní správy a samosprávy 2020
Svobodová, H.; Veber, J. a kol. Produktový a provozní management 2008
Svobodová, H.; Mejdrech, V. Provozní management – příklady 2020
Synek, M.; Mikan, P.; Vávrová, H. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce 2011
Šantrůček, J. Pohledávky, jejich cese a hodnota 2012
Šauer, P. a kol. Základy ekonomiky životního prostředí II. Materiály ke cvičením 2010
Šikýř, M.; Němec, O. Управление персоналом организации 2013
Šimůnek, M. Systém LISp-Miner akademický systém pro dobývání znalostí z databází 2010
Šmídová, R. Finanční analýza a plánování podniku. Sbírka neřešených příkladů 2013
Šmídová, R. Finanční analýza a plánování podniku. Cvičebnice 2014
Šoljaková, L. a kol. Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách 2011
Šoljaková, L.; Král, B. Manažerské účetnictví. Případové studie a příklady 2011
Šoljaková, L. Manažerské účetnictví – případové studie a příklady pro bakalářské studium 2024
Šoljaková, L.; Král, B.; Fibírová, J. Manažerské účetnictví – případové studie a příklady pro magisterské studium 2023
Šoljaková, L. a kol. Manažerské účetnictví I. Případové studie a příklady (pro kurzy 1MU305 a 1MU211) – e-kniha 2021
Šoljaková, L. a kol. Manažerské účetnictví I. Případové studie a příklady (pro kurzy 1MU305 a 1MU211) 2017
Šoljaková, L.; Král, B. Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci – případové studie a příklady
(určeno pro kurz 1MU413)
2017
Špička, J.; Kozáková, P. Sbírka úloh pro Manažerskou ekonomiku (2. aktualizované vydání) 2022
Špička, J.; Kozáková, P. Sbírka úloh pro Manažerskou ekonomiku 2022
Takáčová, H. Účetnictví neziskových organizací 2009
Tepperová, J.; Zídková, H. Texts for “Taxation in the CR and EU” – e-kniha 2023
Tepperová, J.; Zídková, H. Texts for “Taxation in the CR and EU” 2017
Trávníčková, Z.; Peterková, J. Diplomatická a konzulární praxe v dokumentech 2008
Trešl, J. Stochastic Processes and Risk in Finance and Insurance 2010
Tříska, D. Ekonomická analýza smluv, systémů a procesů 2009
Váňa, D.; Horký, P. Úvod do praxe mediální komunikace 2017
Vaníček J.; Hilšerová M. Zdravotní, lázeňský a wellness turismus 2020
Vejchodská, E. Ekonomie a politika městského životního prostředí 2009
Vencovský, F. Nástroje pro tvorbu, správu a nasazování aplikací 2019
Veselý, Z. Dějiny diplomacie 2008
Veselý, Z. Nástin dějin české zahraniční politiky 2009
Vlček, M.; Vacura, M. Vybrané texty z politické filosofie 1. díl 2010
Vlček, M.; Vacura, M. Vybrané texty z politické filosofie 2. díl. Komentovaná čítanka z filosofie dějin a společnosti 2009
Vlček, M. Nástin religionistiky 2012
Vlček, M.; Kunca, T.; Vacura, M. Úvod do filosofie. Vybrané texty 2012
Vlček, M.; Vacura, M. Úvod do filosofie společnosti a dějin. Antologie z děl vybraných myslitelů 2014
Vojík, Vl. Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků II 2008
Vorlíček, J. Úvod do ekonomie veřejného sektoru 2008
Wagner, J.; Matyáš, O. Performance Management Cases and exercises 2017
Witzany, J. International Financial Markets      2012
Zazvonil, Z. Odhad hodnoty pozemků 2012
Zazvonil, Z. Oceňování nemovitostí. Výnosový přístup. Textová část – cvičení 2015
Zelenka, V.; Zelenková, M. Konsolidovaná účetní závěrka – Příklady a úlohy k procvičení 2023
Zemplinerová, A. Úvod do organizace odvětví a trhů 2008
Žantovská, I. Žurnalistická tvorba a masová komunikace. Studijní text. Praktická žurnalistika. 2021
Žantovský, P. Esej, jeho podoby a tvůrci (portréty a ukázky z děl) 2022
Žantovský, P. Vybrané osobnosti české žurnalistiky 1848–2015 (portréty a ukázky z děl) 2021
Zárybnická Žárová, M.; Peprníčková, M.; Vácha, P.; Svitlík, J.; Čiperová, L. Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists (working study material for students) 2024
Žárová, M.; Peprníčková, M.; Vašek, L.; Vácha, P. Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists 2020
Žárová, M.; Peprníčková, M.; Vašek, L.; Vácha, P. Essentials of Financial Accounting for Non-Specialists (e-book) 2021