Performance Management Cases and exercises

Autor / editor: Wagner, J.; Matyáš, O.
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-245-2191-6 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 106
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Anotace:

Skripta se věnují případovým studiím a příkladům z oblasti Řízení výkonnosti s důrazem na význam nástrojů a metod manažerského účetnictví. Hlavními tématy jsou finanční a manažerský reporting, řízení a alokace nákladů, využití informací manažerského účetnictví pro rozhodování, rozpočetnictví a analýza odchylek, systémy a kritéria měření výkonnosti. Případové studie umožňují koncepčně porozumět novému tématu v návaznosti na text v učebnici, respektive výklad učitele; příklady umožňují procvičit aplikaci nástrojů a metod v konkrétních situacích. Skripta jsou určena zejména pro studenty magisterského studia v předmětech Performance Management a Managerial Accounting vyučovaných v anglickém jazyce. Je možné je využít i v rámci manažerského a celoživotního vzdělávání.

 

Abstract:

The textbook concerns case studies and exercises on Performance Management emphasizing the role of management accounting tools and methods. Main topics are financial and managerial reporting, cost management and cost assignment, application of management accounting information for decision-making, budgeting and variance analysis, performance measurement systems and criteria. Case studies support comprehensive understanding of each topic in synergy with textbook’s reading or lectures; exercises support practicing of application of tools and methods in concrete situations. The text books is made for Performance Management and Managerial Accounting courses in graduate programs taught in English. It can be also used in managerial and longitudinal educational programs.

 

 
Formát publikace A4
Určeno pro studium
magisterské
Performance Management Cases and exercises
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: