Kontakty

Ředitelka nakladatelství

PhDr. Libuše Doubravová
e-mail: doubrav@vse.cz
tel.: 224 09 5727
fax: 224 09 5674
č. dv. 34 NB

Ekonomka nakladatelství

Jaroslava Navrátilová
e-mail: navratj@vse.cz
tel.: 224 09 5780 (fax NO: 224 09 5575)
č. dv. 33 NB

Produkční (přijímání objednávek: merkantil a ostatní výroba)

Mgr. Jaroslav Lončák
e-mail: loncakj@vse.cz
tel.: 224 09 5543
č. dv. 31 NB

Referentka nakladatelství (přijímání objednávek: publikace, skripta, sborníky)

Lucie Hlavičková
e-mail: hlavl@vse.cz
tel.: 224 09 5810
č. dv. 32 NB

Redakce neperiodik a knižních publikací

Mgr. Ludmila Doudová
e-mail: ludmila.doudova@vse.cz
tel.: 224 09 5676
č. dv. 32 NB

Úsek skladového hospodářství a výdej reklamních předmětů

Radka Foltýnová
e-mail: radka.foltynova@vse.cz
tel.: 224 09 5784, 5782 (5619)
č. dv. 017 NB (042 NB)

Úsek DTP a digitálního tisku

Ing. Radka Keilová
e-mail: keir00@vse.cz
tel.: 224 09 5766
č. dv. 037 NB

Magdalena Martinovská
e-mail: marm03@vse.cz
tel.: 224 09 5745
č. dv. 31 NB

Hana Provazníková
e-mail: hana.provaznikova@vse.cz
tel.: 224 09 5766
č. dv. 037 NB

Knihárna

Hana Provazníková
e-mail: hana.provaznikova@vse.cz
tel.: 224 09 5778
č. dv. 022 NB

Monika Jizbová
tel.: 224 09 5778
č. dv. 022 NB
e-mail: monika.jizbova@vse.cz