Publikace 2024 až 2002

Autor Název Rok vydání / dotisku
Adamcová Lenka, Němečková Tereza a kolektiv Rozvojová ekonomika 2009
Bárta Vladimír, Bártová Hilda HOMO SPOTŘEBITEL 2012
Batíková Barbora a kolektiv Učebnice matematiky pro ekonomické fakulty 2009
Benáčanová Helena Tvorba aplikací v MS Office Excel 2012
Berková Kateřina Efektivní výuka v moderní době 2023
Bolotov Ilya, Čajka Radek, Gajdušková Kateřina Economic Development of the EU New Member States 2013
Boukal Petr NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE – (teorie a praxe) 2010
Brožová Dagmar Kapitoly z ekonomie trhů práce 2012
Brunet-Thornton Richard INTRODUCTION TO CROSS-CULTURAL MANAGEMENT – Theory and Practice 2010
Buchalcevová Alena Metodiky budování informačních systémů 2009
Buchalcevová Alena, Stanovská Iva Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML 2013
Buchalcevová Alena Zlepšování procesů při budování informačních systémů 2020
Cabada Ladislav a kolektiv Komparace politických systémů III.: NOVÉ DEMOKRACIE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY 2011
Cardoso Fernando Henrique, Faletto Enzo Závislost a rozvoj v Latinské Americe 2007
Cihelková Eva a kolektiv Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance 2011
Cihelková Eva a kolektiv Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí 2011
Cihelková Eva, Jakš Jaroslav a kol. Evropská integrace – Evropská unie 2006
Czesaný Slavoj, Johnson Zdenka Ekonomický cyklus, hospodářská politika a bohatství zemí 2012
Černá Iveta, Müller David, Štěrbová Ludmila Foreign Direct Investment and Investment Policy (e-kniha) 2020
Černá Iveta, Müller David, Štěrbová Ludmila Foreign Direct Investment and Investment Policy 2017
Danko Jakub, Šafr Karel R snadno a rychle 1 – Úvod do jazyka 2020
Daňhel Jaroslav Kapitoly z pojistné teorie 2002
Dlouhý Martin, Fiala Petr Teorie ekonomických a politických her 2015
Dlouhý Martin, Fiala Petr Teorie ekonomických a politických her (e-kniha) 2020
Doležalová Antonie Rašín, Engliš a ti druzí 2007
Dostál Petr, Kislingerová Eva a kolektiv Ekonomika kultury 2012
Drozen František CENA – HODNOTA – MODEL 2003
Drozen František, Přeučil Jan Rétorika a etiketa 2008
Druláková Radka SUBSIDIARITA V EVROPSKÉ UNII – Právní princip anebo užitečný symbol? 2010
Durdisová Jaroslava a kol. Sociální politika v ekonomické praxi 2005
Dvořáček Jiří Podpora podnikání (průmyslová politika) 2003
Dvořáček Jiří Společné a nadnárodní podniky 2006
Dvořáček Jiří Základy pedagogiky 2014
Dvořáček Jiří a kol. Strategická analýza vybraných faktorů podnikání v evropské unii 2005
Dvořáková Kateřina, Kovářová Dominika Efektivní komunikace v profesní francouzštině. Communication efficace en français professionnel. 2022
Dvořáková Vladimíra a kolektiv Komparace politických systémů I.: ZÁKLADNÍ MODELY DEMOKRATICKÝCH SYSTÉMŮ 2010
Eichler Jan a kolektiv Evropská bezpečnost 30 let po skončení studené války 2019
Eichler Jan a kolektiv Evropská bezpečnost 25 let po skončení studené války 2016
Eichler Jan a kol. Bezpečnostní a strategická kultura mezinárodních organizací a ČLR 2013
Eisler Jan, Kunst Jaromír, Orava František Ekonomika dopravního systému 2011
Fabianková Klára Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu v letech 1939–1941 (e-kniha) 2017
Fabianková Klára Analýza hospodářsko-politických vztahů Německa a Sovětského svazu v letech 1939–1941 2017
Fischer Jakub, Mazouch Petr, Hulíková Tesárková Klára, Kurtinová Olga New Generations in Demography: New Challenging Adventures in the Population Science 2019
Grmelová Nicole Vybrané kapitoly z Evropského obchodního práva 2015
Henzler Jiří a kolektiv Matematika pro ekonomy 2008
Heřman Jan ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 2012
Heřman Jan a kolektiv Průmyslové inovace 2008
Heřman Jan, Horová Olga Průmyslové technologie pro ekonomy 2013
Hesková Marie, Petr Štarchoň Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu 2009
Hnát Pavel Politická ekonomie globálních nerovnováh 2017
Horný Stanislav a kolektiv Úvod do multimédií 2013
Hořejší Bronislava a kolektiv Vysoká škola ekonomická v Praze 1953–2003 minulost, přítomnost, budoucnost 2003
Houška Petr, Petrů Zdenka CESTOVNÍ RUCH V PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE (vybrané dokumenty) 2010
Hušek Roman APLIKOVANÁ EKONOMETRIE – teorie a praxe 2009
Hušek Roman Ekonometrická analýza 2007
Chytil Zdeněk Eseje z postkeynesovské ekonomie 2020
Indrová Jarmila, Petrů Zdenka, Houška Jiří Kvalita ve službách cestovního ruchu 2011
Ištvánfyová Jana Možnosti a meze účetnictví veřejného a neziskového sektoru 2009
Izák Vratislav FISKÁLNÍ POLITIKA 2010
Janhuba Miloslav TEORIE ÚČETNICTVÍ – (výběr z problematiky) 2010
Janhuba Miloslav Základy teorie účetnictví 2007
Janíčko Martin, Koubek Ivo Organizace trhů a odvětví – Sbírka příkladů (2., rozšířené a přepracované vydání) 2022
Jarolímková Liběna and MIENAT project team Interpretation of European Nature Heritage in Tourism (E-BOOK) 2023
Jarolímková Liběna and MIECAT project team Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism (E-BOOK) 2020
Jarolímková Liběna, Vaníček Jiří Kulturní cestovní ruch v České republice 2019
Ježek Tomáš Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky 2006
Johnson Zdenka Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933–1939 2017
Jošt Marek Nestátní neziskové organizace: právní úprava, účetnictví, audit, transparentnost (e-kniha) 2023
Jošt Marek Nestátní neziskové organizace: právní úprava, účetnictví, audit, transparentnost 2019
Kaczor Pavel Sociální systém ČR 2022
Kaczor Pavel Sociální politika a sociální systém ČR 2015
Kaczor Pavel Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011 2013
Karpová Eva Hospodářský vývoj Rakouska, Švédska a Finska po vstupu do Evropské unie 2006
Klaus Václav Transformace v ČR: cesta ke svobodě a prosperitě 2021
Kotýnková Magdalena Trh práce na přelomu tisíciletí 2006
Kotýnková Magdalena Sociální ochrana chudých v České republice 2007
Koubek Ivo, Janíčko Martin Organizace trhů a odvětví – Sbírka příkladů 2016
Král Petr, Machková Hana, Lhotáková Markéta, Cook Gina INTERNATIONAL MARKETING – Theory, Practices and New Trends 2018
Krpálek Pavel, Krpálková Krelová Katarína Didaktika ekonomických předmětů 2012
Křečková Kroupová Zuzana Udržitelnost v České republice v kontextu vývoje v pokrizovém období 2018
Kubíček Aleš Aktuální otázky v oblasti správy společností (Corporate Governance) (e-kniha) 2020
Kubíček Aleš Aktuální otázky v oblasti správy společností (Corporate Governance) (tištěná kniha) 2020
Kučera Jan, Chlapek Dušan, Chocholatý Drahomír Řízení projektů IS/ICT: Microsoft Project a jeho využití při řízení projektů 2021
Lehmannová Zuzana a kolektiv FORMOVÁNÍ GLOBÁLNÍHO ŘÁDU? – Globalizace a global governance 2010
Lukeš Martin, Jakl Martin Podnikání v České republice 2012
Lukeš Martin, Laguna Mariola ENTREPRENEURSHIP: A PSYCHOLOGICAL APPROACH 2010
Macháček Jaroslav EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ KULTURNĚ HISTORICKÝCH LOKALIT 2004
Macháček Jaroslav, Toth Petr, Wokoun René Regionální a municipální ekonomie 2011
Machek Ondřej, Machek Martin Essentials of Business Economics 2020
Machková Hana MEZINÁRODNÍ MARKETING 2003
Machková Hana, Král Petr, Lhotáková Markéta a kol. INTERNATIONAL MARKETING 2014
Malá Ivana Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky 2020
Málek Jiří et al. Advanced Methods of Computational Finance 2017
Marková Jana Mezinárodní měnová spolupráce 2006
Marková Jana MEZINÁRODNÍ MĚNOVÉ INSTITUCE 2006
Mazouch Petr; Hulíková Tesárková Klára Kohortní úmrtnostní tabulky v ČR: Metodické aspekty zpracování 2018
Mejzlík Ladislav Účetní informační systémy 2006
Molnár Zdeněk COMPETITIVE INTELLIGENCE aneb jak získat konkurenční výhodu 2012
Müllerová Libuše, Králíček Vladimír a kol. AUDITING 2020
Němec Jan (editor) a kolektiv Komparace politických systémů IV.: POLITICKÉ SYSTÉMY LATINSKÉ AMERIKY 2011
Němec Petr a kol. Indie jako výzva a jako partner 2007
Němec Petr a kol. Západní Čína a Vietnam – Nové šance, nové výzvy 2008
Nikodym Tomáš Demokracie, vlastnictví a svoboda. K institucionálnímu uspořádání v poválečném Československu (1945–1948). 2020
Nováková Štěpánka Účetnictví státní správy a samosprávy 2009
Novotná Eliška, Musil Martin O PR. UVEDENÍ DO PUBLIC RELATIONS 2016
Novotná Eliška, Musil Martin O PR. UVEDENÍ DO PUBLIC RELATIONS (e-kniha) 2016
Novotný Jiří, Lukeš Martin a kolektiv FAKTORY ÚSPĚCHU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2008
Novotný Jiří, Lukeš Martin a kolektiv SUCCESS FACTORS AND VOLUNTEERISM IN NON–PROFIT ORGANIZATIONS IN THE CZECH REPUBLIC 2009
Nývlt Ondřej Domácnosti v Česku. Změny rodinného chování po roce 1989. 2020
Oškrdal Václav, Doucek Petr PRAKTICKÉ ŘÍZENÍ ICT PROJEKTŮ 2014
Pelikán Jan, Henzler Jiří, František Černý Matematické základy informatiky 2011
Peprníčková Mariana, Petera Petr, Rudolfová Lucie Metodologie kvalifikační práce 2020
Pernica Petr ARTS LOGISTCS 2008
Petrášek František Futurologická studia 2009
Pevná Jana Vybrané kapitoly z finančního řízení firmy (2. přepracované a rozšířené vydání) 2021
Pevná Jana Vybrané kapitoly z finančního řízení firmy 2017
Potančok Martin, Pour Jan,  Chramostová Veronika Business analytika v praxi 2023
Procházka David Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě (e-kniha) 2020
Procházka David Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě 2015
Procházková Ilinitchi Cristina Remittances in a Dynamic Global Landscape (připravujeme) 2024
Půlpánová Stanislava Komerční bankovnictví v České republice 2011
Radváková Věra, Löster Tomáš, Mazouch Petr, Sigmund Tomáš, Vltavská  Kristýna Metody vědecké práce 2018
Radváková Věra TEXTY A JEJICH INTERPRETACE od historie po současnost, od teorie k praxi 2014
Radváková Věra, Sigmund Tomáš Základy odborné práce včetně základů informační etiky 2023
Radváková Věra, Sigmund Tomáš
Základy odborné práce 2016
Rataj Jan, Houda Přemysl Československo v proměnách komunistického režimu 2010
Rauch Jan, Šimůnek Milan LISP-MINER, GUHA A DATA MINING 2014
Reschová Jana EVROPSKÝ KONSTITUCIONALISMUS: ZDROJE, FORMY A TENDENCE 2003
Říhová Zora a kolektiv Úvod do IT Governance 2020
Říchová Blanka a kolektiv Komparace politických systémů II.: ZÁPADOEVROPSKÉ POLITICKÉ SYSTÉMY 2009
Sato Alexej a kolektiv Mezinárodní obchodní operace 2023
Sato Alexej, Halík Jaroslav, Hinčica Vít International Business Operations 2023
Sirůček Pavel EKONOMIE pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studium na VŠE v Praze 2017
Skřivan Aleš ml., Hladík Jan (eds.) a kolektiv Dějiny VŠE V PRAZE III. Od reforem přes normalizaci k revoluci. 2020
Skřivan Aleš ml., Tóth Andrej a kolektiv DĚJINY VŠE V PRAZE II.
VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě
2019
Skřivan Aleš, Tóth Andrej et al. HISTORY OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE (I) 2019
Skřivan Aleš ml., Tóth Andrej a kolektiv DĚJINY VŠE V PRAZE I. CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE.
Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy
2017
Soušková Milena, Spirit Michal PRACOVNÍ PRÁVO PRO EKONOMY 2014
Spirit Michal TZV. BENEŠOVY DEKRETY – PŘEDPOKLADY JEJICH VZNIKU A JEJICH DŮSLEDKY 2004
Stádník Bohumil Financial Engineering of Bonds 2016
Stádník Bohumil Kvantitativní řízení portfolia aktiv (vybrané problémy) 2018
Stádník Bohumil Trhy dluhopisů 2015
Stellner František a kol. Hospodářské dějiny (16.-20. století) 2008
Stellner František u. a. DIE WIRTSCHAFTLICHEN UND POLITISCHEN AUSWIRKUNGEN DER MEILENSTEINE 1848–1968 2010
Strossa Petr Počítačové zpracování přirozeného jazyka 2011
Strouhal Jiří, Bonaci Carmen G., Mustaţă Răzvan V. INTERNATIONAL ACCOUNTING PRACTICES 2014
Svatá Vlasta Audit informačního systému 2018
Střížová Vlasta a kolektiv ORGANIZACE V PODMÍNKÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 2014
Stuchlíková Zuzana JAPONSKÁ EKONOMIKA VE 21. STOLETÍ 2014
Šafr Karel, Danko Jakub R snadno a rychle 2 – Vizualizace dat a programování 2020
Ševčíková Michaela FIVE CRISES OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS 2015
Špaček Miroslav, Červený Karel Kreativní metody v inovacích 2022
Švejdová Jana Analýza britské hospodářské politiky v letech 1945–1951 2023
Takáčová Hana
ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2010
Team of authors New English for Business and Economics. Student’s Book. 2021
Team of authors English for Business and Economics. Student’s Book 2020
Team of authors English for Business and Economics. Teacher’s Book 2017
Tepperová Jana DAŇ Z PŘÍJMŮ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Souvislosti a kolize v národním i mezinárodním kontextu 2020
Titze Miroslav a kolektiv Praktické příklady z makroekonomické analýzy 2021
Titze Miroslav Japonská dlouhodobá stagnace a měnová politika 2016
Tóth Andrej MAĎARSKO VE DVACÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ.
„Bethlenovská“ konsolidace nového státu a československo-maďarské hospodářsko-politické vztahy
2017
Tran Van Quang Makroekonomické modely pro měnovou analýzu 2019
Urbánek Václav Financování vysokého školství 2007
Vacura Miroslav Pragmatizace logické analýzy jazyka. Od analytické k postanalytické filosofii ve 20. století 2017
Vacura Miroslav a kol. Přehled dějin novověké filosofie 2013
Váňa Daniel Hospodářsko-politické záměry prvních československých vlád na pozadí přijatých bankovních zákonů (1918–1925) 2016
Váňa Daniel Milan Hodža a střední Evropa 2015
Vaníček Jiří, Bejdáková Blanka, Jarolímková Liběna Nové trendy ve venkovském cestovním ruchu 2021
Vencovský František Vzestupy a propady československé koruny 2003
Vencovský František, Půlpán Karel a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005
Veselý Zdeněk Centuries of International Relations (Study Documentary Collection) 2022
Veselý Zdeněk Dějiny české zahraniční politiky 2013
Veselý Zdeněk V SILOKŘIVKÁCH MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Mezinárodní postavení, zahraniční politika a diplomacie českého státu od jeho počátků po vstup do EU (2., upravené vydání) 2021
Veselý Zdeněk V SILOKŘIVKÁCH MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Mezinárodní postavení, zahraniční politika a diplomacie českého státu od jeho vzniku po vstup do EU (e-kniha) 2018
Vlček Miroslav Dějiny a společnost. K některým antickým, středověkým a novověkým pojetím filosofie společnosti a dějin 2017
Vlček Miroslav a kolektiv Přehled dějin poklasické a současné filosofie 2014
Vlček Miroslav, Hemelík Martin Přehled dějin antické a středověké filosofie 2012
Vlčková Jana Global production networks in Central European Countries: the case of the Visegrad Group (e-kniha) 2020
Voříšek Jiří a kolektiv Principy a modely řízení podnikové informatiky 2011
Vošta Milan Změny v rozmístění světového hospodářství 2011
Witzany Jiří Credit Risk Management and Modeling 2010
Witzany Jiří FINANCIAL DERIVATIVES – Valuation, Hedging and Risk Management 2013
Wokoun René Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie 2003
Wokoun René  a kol. Regionální rozvoj a jeho management v České republice 2007
Wokoun René, Tvrdoň Jozef a kol. Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj 2010
Zadražilová Dana Mezinárodní management (e-kniha) 2020
Zadražilová Dana Mezinárodní management 2017
Zadražilová Dana a kolektiv Udržitelné podnikání 2012
Zajíček Miroslav, Zeman Karel Řešení problémů v ekonomické analýze 2010
Zamrazilová Eva a kolektiv Základní proměny české ekonomiky v uplynulém čtvrtstoletí 2021
Zamrazilová Eva a kolektiv Praktické příklady z makroekonomické analýzy 2020
Zeman Karel Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby 2013
Zemanová Štěpánka Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv 2008
Zídková Hana Daň z přidané hodnoty: Efektivita jejího systému a výběru v Evropské unii 2023
Žárová Marcela Regulace evropského účetnictví 2006