Úvod do IT Governance

Autor / editor: Říhová Zora a kolektiv
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-245-2364-4 (e-kniha), 978-80-245-2272-2 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě (2020), 1. vydání v tištěné podobě (2018)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 166
Fakulta: FIS
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Předchozí vydání:
ISBN 978-80-245-2272-2 (tištěná kniha), 1. vydání, 2018, 166 stran

Anotace:
Kniha je primárně určena pro studenty oboru informatika, ale i pro všechny, kteří se chtějí seznámit s problematikou IT Governance  a s určitými aspekty fungování organizace důležitými pro aplikaci IT Governance. Governance představuje postupy a procesy pro správu a řízení organizací reprezentující zájmy zainteresovaných stran. Je realizována pomocí souboru politik, rámců, pravidel, omezení, procesů, dat, personálního zajištění  a nastavení odpovědností tak, aby organizace prováděla činnosti efektivně, transparentně a odpovědně s minimalizací nákladů a rizik. Koncepce řízení IT Governance již prošla určitým vývojem a nyní zdůrazňuje potřebu důraznějšího propojení řízení IT s řízením byznysu.

Úvod do IT Governance
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: