DTP a digitální tisk

Oddělení DTP

Pracoviště DTP zajišťuje řadu technických služeb Nakladatelství Oeconomica. Do jeho působnosti patří technické zpracování autorských textů, jejich sazba a zalomení (pokud jsou požadovány) a příprava podkladů pro digitální tisk.

Ing. Radka Keilová (vedoucí úseku DTP a digitálního tisku)
e-mail: keir00@vse.cz
tel.: 224 09 5766
č. dv. 037 NB

Magdalena Martinovská
e-mail: marm03@vse.cz
tel.: 224 09 5745
č. dv. 313 SB

 

Digitální tisk

Ing. Radka Keilová
e-mail: keir00@vse.cz
tel.: 224 09 5766
č. dv. 037 NB

Hana Provazníková
e-mail: hana.provaznikova@vse.cz
tel.: 224 09 5766, 5778, 5785
č. dv. 037 NB, 022 NB, 039 NB