Základní informace o nakladatelství

Statut Nakladatelství Oeconomica Vysoké školy ekonomické – 2018

Ediční činnost Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze – vydávání tištěných a elektronických publikací, skript a pracovních textů (SR 01/2017)

Metodický pokyn pro vydávání publikací (platný pro tituly vydané do roku 2014 včetně)

Hlavní činnosti Nakladatelství

Výroční zprávy Nakladatelství Oeconomica

Prezentace Nakladatelství Oeconomica

Ceny nakladatelství úspěšným autorům

Vedení Nakladatelství

Kontakty