ORGANIZACE V PODMÍNKÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Autor / editor: Střížová Vlasta a kolektiv
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-245-2072-8 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 236
Fakulta: FIS
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Kniha je strukturována do tří tematických celků tak, aby obsahovala základní témata týkající se organizace.

  • První tematický celek knihy tvoří pět kapitol, zabývajících se organizací, informacemi, systémovým pojetím organizace, okolím organizace, organizačními strukturami, změnami a konflikty v organizacích, bezpečností informací v organizaci a informačními technologiemi v organizaci.
  • Druhý tematický celek tvoří tři kapitoly. Je orientovaný na uplatnění poznatků moderního managementu ve vztahu k organizaci v podmínkách informační společnosti. Obsahuje kapitoly týkající se strategického přístupu organizace a ICT, inovací v organizaci a schopností organizace fungovat na etických principech, uplatňovat společenskou odpovědnost a vytvářet kulturu organizace.
  • Třetí tematický celek se ve třech kapitolách zaměřuje na komunikaci, motivaci a rozhodování v organizaci, které jsou významnou součástí podpory rozvoje a fungování organizace.

Publikace je určena všem, kteří mají zájem porozumět organizaci, její podstatě a různým vlivům na její změny, seznámit se s potřebnými informacemi a postupy, které jak pracovníkům, tak manažerům ze všech úrovní organizace mohou přinést ideu, jak překonávat problémy a předcházet poruchám ve fungování organizace. Publikace je také určena studentům, kterým může přinést teoretický pohled na možné  přístupy k řešení problémů praxe a umožnit jim vyšší pravděpodobnost úspěchu při zvládání jejich úkolů. Autoři přistupovali k jednotlivým tématům této knihy na základě odborné práce jak v akademické sféře, tak v praxi, s ohledem na vývoj a budoucnost organizací v současném prostředí.

 

ORGANIZACE V PODMÍNKÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: