PRŮMYSLOVÉ INOVACE

Autor / editor: Heřman Jan a kolektiv
Rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-245-1445-1 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 260
Fakulta: FPH
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Inovační procesy se všeobecně pokládají za klíč k hospodářskému a sociálnímu rozvoji. Inovace jsou důležitým endogenním faktorem růstu podnikatelských jednotek, zdrojem mimořádné hodnoty pro zákazníka a mimořádného zisku pro podnikatele. Inovace jako pilíř konkurenceschopnosti na jedné straně a jako výsledek kreativního intelektuálního zpracování informací, vědomostí, zkušeností a poznatků na druhé straně se tak stávají prostředkem dalšího vývoje společnosti, jenž potom zase ovlivňuje prvky inovačního procesu a postupy inovačního managementu.
Role průmyslových inovací i inovací v oblasti nehmotného majetku spočívají v obnovení a zejména zvýšení výnosnosti kapitálu, v záměně kapitálu zastaralého a opotřebovaného kapitálem novým s cílem vytvářet hodnoty na vyšší úrovni. Inovace představují tudíž hlavní složku podnikavosti a stávají se jedním ze základních prvků růstu světové ekonomiky.
Inovační potenciál velkých ekonomických firem, spolupráce výzkumu a vývoje s aplikační sférou a inovativní malé a střední podniky spolupracující s akademickými spin-off firmami a vědeckotechnickými parky se stávají hlavním zdrojem růstu prosperity, konkurenceschopnosti a životní úrovně v moderní ekonomice založené na znalostech. Velkou předností samotných inovací je skutečnost, že jejich realizace není časově tak náročná, jako je tomu u ostatních oblastí znalostní ekonomiky a rovněž podpůrných segmentů pro inovace, jakými např. jsou vzdělávání, věda a technologie, e-government, telekomunikace, báze dat znalostí či networking.

PRŮMYSLOVÉ INOVACE
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: