Sociální ochrana chudých v České republice

Autor / editor: Kotýnková Magdalena
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-245-1302-7 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 136
Fakulta: NF
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Pozornost je zaměřena na rizikové faktory dlouhodobé nezaměstnanosti, v jejímž důsledku čelí celé skupiny obyvatelstva chudobě a sociálnímu vylučování ze života „hlavního proudu“ společnosti. Publikace obsahuje kapitoly věnované znevýhodněným skupinám obyvatelstva na trhu práce a ve společnosti (osoby se zdravotním postižením, příslušníci Romského etnika apod.) Pozornost je rovněž věnována Evropské strategii sociálního začleňování a indikátorům měření chudoby a sociálního začleňování na evropské úrovni (Eurostat). Popsáno je měření chudoby na české národní úrovni a stanovení hranice hmotné nouze. Vysvětleny jsou změny ve stanovení hranice hmotné nouze, ke kterým došlo přijetím Zákona č. 110/2006 SB., o životním a existenčním minimu.

Sociální ochrana chudých v České republice
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: