Vybrané kapitoly z finančního řízení firmy

Autor / editor: Jana Pevná
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2419-1 (tištěná kniha)
Vydání: 2. přepracované a rozšířené vydání (v tištěné podobě)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 172
Fakulta: FM
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Publikace se zaměřuje na vybrané oblasti finančního řízení a vytváří předpoklady pro schopnost řešení elementárních finančních problémů. Vymezuje podnikání, jakožto specifickou formu alokace zdrojů, a seznamuje se základními právními formami podnikání. Shrnuje základní poznatky o majetkové a kapitálové struktuře firmy a uvádí základní faktory, které ji ovlivňují. Publikace se věnuje řízení oběžných aktiv, které zahrnuje řízení celkové potřeby oběžných aktiv, řízení zásob, pohledávek a peněžních prostředků a financování oběžných aktiv. Publikace rozebírá proces investičního rozhodování. Zaměřuje se na plánování peněžních toků projektu a seznamuje se základními finančními kritérii hodnocení efektivnosti investičních projektů. Pozornost je věnována interním a externím finančním zdrojům financování investičních projektů a jsou zdůrazněny jejich výhody a nevýhody. Publikace také seznamuje s metodickými postupy využívanými ve finanční analýze při posouzení finanční situace podnikatelských subjektů.

Vybrané kapitoly z finančního  řízení firmy
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: