Japonská dlouhodobá stagnace a měnová politika

Autor / editor: Titze Miroslav
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-245-2148-0 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 198
Fakulta: NF
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Kniha Japonská dlouhodobá stagnace a měnová politika komplexně mapuje měnová opatření Centrální banky Japonska v kontextu dlouhodobé ekonomické stagnace. Centrální banka Japonska dlouhodobě funguje v prostředí nulových nominálních úrokových sazeb, a proto ji možno považovat za vůdce ve změně paradigma měnové politiky. Se stejnými problémy se v současnosti potýkají i ostatní centrální banky vyspělých ekonomik. Měnová politika Centrální banky Japonska je analyzována v kontextu bilanční recese, jakož i problémů japonské ekonomiky na straně agregátní poptávky i nabídky, což umožní čitatelům lépe zhodnotit význam netradičních měnových opatření ze širokého spektra. K čitatelům se dostává detailní analýza měnové politiky jedné z nejvýznamnějších centrálních bank na světě. Kniha obsahuje tři kapitoly časově pokrývající klíčové etapy více než dvou ztracených dekád japonské ekonomiky. Text nemá výkladový učebnicový charakter. Kniha naopak hned od počátku zkoumá realitu tíživé zkušenosti japonské ekonomiky v podobě slabého ekonomického růstu, deflace, prudce rostoucího veřejného dluhu a nestability finančního sektoru, které trvají již déle než dvě desetiletí. Dané jevy jsou analyzovány s širokou znalostí různých teoretických pohledů a současně s pochopením praktických záležitostí a komplikací spojených s implementací měnové a částečně i fiskální politiky.

Japonská dlouhodobá stagnace a měnová politika
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: