Základy teorie účetnictví

Autor / editor: Janhuba Miloslav
Rok vydání: 2005
ISBN: 978-80-245-1268-6 (tištěná kniha)
Vydání: 2. upravené vydání (2007)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 195
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Publikace se zabývá podstatnými prvky účetnictví jako ekonomické vědní disciplíny (Accounting Science), vymezením jejího předmětu, tj. základními účetními kategoriemi a jejich pojmenováním, účetními soustavami, teorií účtů a jejich soustav, teorií bilancí a účetního výkaznictví, teorií oceňování, účetními formami a historií vývoje účetnictví.
V jednotlivých částech jsou specifikovány všechny takové znaky (finančního) účetnictví a účetního výkaznictví, které lze označit za konstantní prvky uceleného vědomostního základu účetnictví jako specifické aktivity, doprovázející činnosti ekonomicky aktivních (především podnikatelských) subjektů.
Těžiště textu spočívá v kapitole bilanční teorie, v níž jsou pojednány zejména hlavní rysy, shody a odlišnosti jednotlivých dříve formulovaných bilančních názorových škol: statické, dynamické, organické, nominalistické a eudynamické, dále náčrt současného stavu teoretické diskuse o obsahu výkazů v návaznosti na harmonizační procesy ovlivňované mezinárodně uznávanými standardy účetního výkaznictví. Autor je respektovaným odborníkem v účetní teorii a historii, v tisku publikuje od roku 1976.

 

Předchozí vydání:
ISBN 80-245-0852-4, 1. vydání, 2005Janhuba_Základy teorie účetnictví_2005

Základy teorie účetnictví
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: