Možnosti a meze účetnictví veřejného a neziskového sektoru

Autor / editor: Ištvánfyová Jana
Rok vydání: 2009
ISBN: 978-80-245-1509-0 (tištěná knika)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Počet stran: 208
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Publikace se pokouší o zmapování a shrnutí základních nástrojů metodiky sledování výdajů veřejného a neziskového sektoru, a to především ve třech základních součástech těchto systémů: evropského systému národních a regionálních účtů pro evropský statistický systém, mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor a systému finanční kontroly – internímu a externímu auditu. Předkládaná publikace je určena všem odborníkům zabývajícím se problematikou účetnictví veřejného sektoru a nástroji sledování veřejných výdajů obecně.

Možnosti a meze účetnictví veřejného a neziskového sektoru
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: