Mezinárodní obchodní operace

Autor / editor: Alexej Sato a kolektiv
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-245-2416-0 (tištěná kniha)
Vydání: první dotisk 1. vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 186
Fakulta: FMV
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Publikace je primárně určena studentům oboru mezinárodní obchod, cenné informace však může poskytnout i podnikatelům, kteří se zahraničním obchodem teprve začínají. Text publikace zohledňuje změny, které do mezinárodního obchodu přinesl proces globalizace, přihlíží ale také k pravidlům a zvyklostem, ustáleným na významných regionálních a lokálních trzích. Globální ekonomický vývoj probíhá ve vlnách, ve kterých se střídají období konjunktury a obdobími krizovými. Hlubší znalosti problematiky zahraničních obchodních operací umožňují podnikatelům snáze projít obtížnými obdobími krizí a posílit vlastní konkurenční schopnost v obdobích hospodářského oživení. Text je uspořádán do jedenácti kapitol, výběr možnosti vstupu na zahraniční trh a uspořádání distribučního řetězce jsou zmíněny v jejím úvodu. Jádrem publikace jsou kapitoly, které vysvětlují obsah a průběh mezinárodních obchodních operací: formální a věcné náležitosti kupní smlouvy, dodací podmínky (včetně Incoterms 2020®), platební podmínky (platební a zajišťovací instrumenty), metody cenové tvorby a dokumenty, běžně používané v komerční praxi. Další kapitoly se věnují realizaci kupní smlouvy – mezinárodní logistice, pojištění, celnímu a daňovému výkaznictví. Zvláštní pozornost je věnována řízení rizik a financování podnikatelské činnosti, klasickým i alternativním nástrojům financování a státní podpoře exportu. Zmíněny jsou i některé specifické obchodní operace, například tendry, barterové a burzovní obchodní transakce a aukce.

Předchozí vydání:
ISBN 978-80-245-2416-0 (tištěná kniha), VŠE, 1. vydání, 2021, 186 stran, B4

Mezinárodní obchodní operace
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: