Přehled dějin poklasické a současné filosofie

Autor / editor: Vlček Miroslav a kolektiv
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-245-2071-1 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 410
Fakulta: NF
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Třetí díl Přehledu dějin filosofie je věnován poslední etapě západního filosofování, jež přichází po Hegelovi, který coby „sova Minervina vylétající za soumraku“ završuje dlouhé období tzv. klasické filosofie. Druhá polovina 19. století je obdobím, které je v převážné míře reakcí na dosavadní filosofování. Tato reakce má v podstatě dvě základní podoby, iracionalismus či filosofie člověka, resp. života na straně jedné, scientismus pak na straně druhé. Oba tyto hlavní proudy se pak rozvinou ve 20. století do celé řady filosofických směrů a tendencí. Předkládaná kolektivní monografie se pokouší někdy obšírněji, jindy jen doxograficky zmapovat to, co se na filosofickém
poli za poslední necelé dvě století událo.

Přehled dějin poklasické a současné filosofie
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: