V SILOKŘIVKÁCH MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Mezinárodní postavení, zahraniční politika a diplomacie českého státu od jeho počátků po vstup do EU

Autor / editor: Zdeněk Veselý
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2412-2 (tištěná kniha)
Vydání: 2., upravené vydání (v tištěné podobě)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 522
Fakulta: FMV
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Publikace představuje syntetické zpracování problematiky mezinárodního postavení, zahraniční problematiky a diplomacie českého státu od jeho vzniku na konci 9. století po jeho vstup do Evropské unie na počátku 21. století. Publikace je strukturována chronologicky-problémově ve vazbě na existenci státu a jeho mezinárodní postavení. Proporčně je důraz kladen na problematiku 20. století a počátku 21. století. Text každé kapitoly je uveden partií postihující širší mezinárodní kontext a opatřen vědeckým poznámkovým aparátem. K orientaci v problematice slouží první kapitola, podávající souhrn dosaženého stavu zpracování problematiky v podobě dostupných publikačních výstupů. Závěrečný přehled je pojat v podobě kapitoly, podávající teoretické postižení proměn postavení českého státu v mezinárodním systému. Publikace je vzhledem k výše uvedeným charakteristikám určena především studentům a dalším zájemcům z řad širší o problematiku se zajímající veřejnosti jako publicistům, případně i politikům, a v neposlední řadě k diskusi v rámci oborové akademické komunity.

V SILOKŘIVKÁCH MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Mezinárodní postavení, zahraniční politika a diplomacie českého státu od jeho počátků po vstup do EU
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: