Komparace politických systémů: POLITICKÉ SYSTÉMY LATINSKÉ AMERIKY

Autor / editor: Němec Jan (editor) a kolektiv
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-245-1740-7 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 280
Fakulta: FMV
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Publikace z řady komparací politických systémů se věnuje systémům vybraných zemí Latinské Ameriky. Vedle úvodní kapitoly, která vytyčuje základní témata dosavadního studia a politologického výzkumu Latinské Ameriky a vymezuje některé obecné pojmy a koncepty, jsou v knize obsaženy případové studie Argentiny, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexika a Venezuely. Výběr zemí není vyčerpávající, nicméně zvolené případy reprezentují určité fenomény, jejichž rozbor je klíčový pro pochopení politického dění v celém regionu. Jedním z centrálních témat publikace je otázka, zda se politické systémy těchto zemí ve svých rysech přibližují, či zda se s postupem času od sebe vzdalují. Tedy zda je možné hovořit o latinskoamerické identitě i z pohledu fungování politických systémů. Publikace je určena především studentům politologie a iberoamerikanistiky, ale osloví i širší veřejnost.

Komparace politických systémů: POLITICKÉ SYSTÉMY LATINSKÉ AMERIKY
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: