Základní proměny české ekonomiky v uplynulém čtvrtstoletí

Autor / editor: Eva Zamrazilová a kolektiv
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-245-2411-5 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 100
Fakulta: NF
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Na ekonomických více či méně odborných platformách se obvykle řeší dílčí problémy týkající se hospodářského růstu, pozice ekonomiky v mezinárodním srovnání, vývoje obchodních či finančních vztahů se zahraničím, kondice trhu práce či vývoje inflace. Jde o dílčí pohledy, které není triviální komplexně propojit a vytvořit si z nich ucelený obraz, co se v domácí ekonomice skutečně děje, – a právě propojení těchto dílčích pohledů je jedním ze záměrů této publikace.

Dalším záměrem je propojit příčiny a důsledky, které ke změnám v jednotlivých oblastech ekonomiky vedly, a poskytnout vodítko k úvahám, kudy se může česká ekonomika ubírat dál. V souvislosti chce publikace na základě analytických poznatků uplynulého čtvrtstoletí poskytnout nestranný kritický pohled na to, kam se ekonomika posunula.

Obohacením pro čtenáře by pak mělo být zhodnocení vlivu hospodářské politiky na domácí ekonomiku. Její základní charakter jako malé a střední ekonomiky silně závislé na vnějším prostředí se nezměnil a ani změnit nemohl. Tím ale hospodářská politika svou roli neztrácí, naopak by měla být o to promyšlenější s dlouhodobou vizí a koncepcí. Porozumění domácímu hospodářskému vývoji v co nejširším kontextu souvislostí by mělo patřit k základní výbavě každého ekonoma, ať již pracuje v soukromé, nebo veřejné sféře. Publikace je proto určena nejen pro studenty ekonomických směrů, ale i pro manažery soukromých firem, pracovníky veřejného sektoru a v neposlední řadě pro každého občana, který se zajímá o minulost, současnost i o budoucnost české ekonomiky.

Základní proměny české ekonomiky v uplynulém čtvrtstoletí
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: