FORMOVÁNÍ GLOBÁLNÍHO ŘÁDU? Globalizace a global governance

Autor / editor: Lehmannová Zuzana a kolektiv
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-245-1649-3 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 288
Fakulta: FMV
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Proces globalizace se v posledních desetiletích stal jedním ze základních témat sociálních věd. Výzkum konkrétních dimenzí globalizace se v jednotlivých disciplínách, zejména pak v disciplínách ekonomických, rozvíjel velmi intenzivně a postupně se téma globalizace stalo předmětem multidisciplinárních studií. Autoři publikace hledají platformu pro rozvinutí interdisciplinárního výzkumu globalizace jako kvalitativní historické změny uspořádání lidské (socio-kulturní) skutečnosti v celoplanetárním rozměru. Vycházejí z pojetí globalizace jako hluboké historické transformace, jako komplexního procesu formování globálních struktur v jednotlivých oblastech společenského života a mezi těmito oblastmi. Podrobně se pak soustřeďují na oblast ekonomickou a politicko-bezpečnostní. Na základě rozpracovaného systémového přístupu hledají odpovědi na otázky typu: Jaká je současná úroveň globalizace, stupeň globální integrace, míra její komplexity, míra její nerovnováhy? Které struktury vzniklé v tomto procesu jsou stabilnější a které proměnné, kam celý proces směřuje v delším horizontu, jaká je pravděpodobnost jednotlivých alternativ vývoje, zda je možné identifikovat jeho zlomové body?

Z hlediska principů systémového přístupu jsou podrobně analyzovány procesy globalizace a úroveň globální integrace v oblastech ekonomické a politicko-bezpečnostní. V těchto oblastech jsou charakterizovány globální institucionálně normativní struktury. Na základě interdisciplinární syntézy je charakterizován proces formování globálního řádu jako kvalitativní historická změna, je sledována její dynamika, formování horizontálního a vertikálního uspořádání sociálních struktur z globálního hlediska a systému global governance jako dimenze tohoto uspořádání.

FORMOVÁNÍ GLOBÁLNÍHO ŘÁDU? Globalizace a global governance
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: