APLIKOVANÁ EKONOMETRIE – TEORIE A PRAXE

Autor / editor: Hušek Roman
Rok vydání: 2009
ISBN: 978-80-245-1623-3 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 346
Fakulta: FIS
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Na odborný knižní trh se dostává kniha Aplikovaná ekonometrie – Teorie a praxe, jejíž autor, známý český ekonometr a profesor na VŠE v Praze, využil své bohaté teoretické znalosti a dlouholeté pedagogické zkušenosti k zpracování monografie a vysokoškolské učebnice z oblasti praktické či aplikované ekonometrické analýzy.

Publikace, která je jedinou svého druhu v ČR, obsahuje teoretické (mikro i makro) ekonomické problémy, jejich formulaci, praktické modelové řešení moderními metodami ekonometrické analýzy s využitím sofistikovaných softwarových produktů a ekonomickou interpretaci výsledků s ohledem na jejich implementaci v ekonomické praxi.

Kniha zahrnuje relativně široký obsah standardních i složitějších problémů z oblasti dynamické analýzy poptávky po předmětech dlouhodobé spotřeby, statických i dynamických produkčních a spotřebních funkcí, modelů poptávky po penězích a cílování inflace, pravděpodobnostních modelů binární i multinomické diskrétní volby, včetně konstrukce, odhadu a využití rozsáhlých ekonometrických makromodelů v naší i zahraniční hospodářské praxi. Zařazena byla i problematika analýzy a prognózy volatility finančních časových řad, praktické aplikace modelů vektorových autoregresí a korekce chyby, využití kointegrační analýzy nebo Grangerovy kauzality.

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku kvantitativní ekonomické analýzy a teoretické i praktické ekonometrie, tj. studentům ekonomických oborů vysokých škol, pracovníkům hospodářské praxe a ekonomického výzkumu.

APLIKOVANÁ EKONOMETRIE – TEORIE A PRAXE
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: