INTERNATIONAL MARKETING

Autor / editor: Machková Hana, Král Petr, Lhotáková Markéta a kol.
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-245-1643-1 (tištěná kniha)
Vydání: druhý dotisk 1. vydání (2014)
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 192
Fakulta: FMV
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Publikace International Marketing je první anglicky psanou odbornou knihou českého autorského kolektivu Katedry mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze. Cílem publikace je zvýšit vědecké renomé školy v zahraničí a nabídnout vlastní odbornou literaturu, jež komplexně pokrývá problematiku mezinárodního marketingu a objasňuje současné trendy v oblasti mezinárodního podnikání. Mezinárodní marketing je dynamicky se rozvíjející disciplínou nedílně spjatou s podnikatelskou praxí, která musí reagovat na stále se měnící mezinárodní podnikatelské prostředí. Zejména v období současné ekonomické krize je marketing jedním z významných nástrojů, který pomáhá překonávat podnikům problémy se sníženou poptávkou na mezinárodních trzích.

International Marketing is the first scientific publication in English written by a team of Czech authors from the Department of International Trade at the University of Economics, Prague. The aim is to improve the university´s scientific image internationally and to offer a book covering the topic of international marketing and explaining the current trends in international business. International marketing is a dynamic science very closely linked to practical business; it must effectively react to the quickly changing international business environment. During the difficult period of an economic crisis, marketing is one of the most important tools in overcoming lower demand in international markets.

INTERNATIONAL MARKETING
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: