Přehled dějin novověké filosofie

Autor / editor: Vacura Miroslav a kol.
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-245-1932-6 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 304
Fakulta: NF
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Monografie seznamuje čtenáře se základními etapami novověké filosofie. Důkladně mapuje novověké myšlení v období pozdního středověku a renesance (platonizující myslitelé, aristotelici, druhá scholastika, renesance), v dalších oddílech se věnuje přehledu ustavení novověké filosofie v sedmnáctém století (Descartes, Locke, Leibniz, Spinoza atd.) a jejímu plnému rozvinutí ve století osmnáctém (Berkeley, Hume, Rousseau atd.). Závěrečný oddíl se zabývá německou klasickou filosofií (Kant až Marx). Publikace věnuje pozornost i často opomíjeným, méně významným autorům a zaměřuje se rovněž na vývoj filosofie v českých zemích. Publikace je určena zejména studentům bakalářských a magisterských studijních programů.

Přehled dějin novověké filosofie
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: