Interpretation of European Nature Heritage in Tourism (E-BOOK)

Autor / editor: Liběna Jarolímková and MIENAT project team
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-245-2493-1
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 384
Fakulta: FMV
Publikace na webu: MIENAT 2023_Free download
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Annotation:
The publication is the main output of the international project „Methodology of Interpretation of European Nature Heritage in Tourism“ (MIENAT). The e-book contains a comprehensive overview of nature heritage interpretation, explaining the meaning, objectives and principles of interpretation and providing an overview and detailed description of the different forms of interpretation. It also includes a brief overview of European nature heritage, and a description of the main nature attractions (small protected areas, national parks, and UNESCO nature monuments, geoparks, caves, cultural landscapes, zoological and botanical gardens, hydrological attractions, sky). For each area of nature heritage, specifics of interpretation are mentioned, examples of good practice and case studies are given. The text was created by an international group of experts (members of Erasmus+ MIENAT project partner teams from the Czech Republic, Ireland, Lithuania, Germany, Portugal, Austria, Romania, Spain). The publication is a non-profit output of the international MIENAT project supported by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Anotace:
Publikace je hlavním výstupem mezinárodního projektu „Metodika interpretace evropského přírodního dědictví v cestovním ruchu“ (MIENAT). Elektronická kniha obsahuje ucelený přehled interpretace přírodního dědictví, vysvětluje význam, cíle a zásady interpretace a poskytuje přehled a podrobný popis různých forem interpretace. Obsahuje také stručný přehled evropského přírodního dědictví a popis hlavních přírodních atraktivit (maloplošná chráněná území, národní parky a přírodní památky UNESCO, geoparky, jeskyně, kulturní krajina, zoologické a botanické zahrady, hydrologické zajímavosti, obloha). U každé oblasti přírodního dědictví jsou uvedena specifika interpretace, příklady dobré praxe a případové studie. Text vytvořila mezinárodní skupina odborníků (členové partnerských týmů projektu Erasmus+ MIENAT z České republiky, Irska, Litvy, Německa, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Španělska). Publikace je nekomerčním výstupem mezinárodního projektu MIENAT podpořeného programem Evropské unie Erasmus+.

Interpretation of European Nature Heritage in Tourism (E-BOOK)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: