Didaktika ekonomických předmětů

Autor / editor: Krpálek Pavel, Krpálková Krelová Katarína
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-245-1909-8 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 184
Fakulta: FFU
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Vysokoškolská učebnice oborové didaktiky je teorií vyučování skupiny ekonomických předmětů, blízkých si obsahově, didaktickým zacílením a instrumentáriem: nemateriálními a materiálními didaktickými prostředky k dosažení výchovných a vzdělávacích cílů. Právě deskripce a analýza všech rozhodujících prvků a vazeb didaktického systému v současných kurikulárních podmínkách tvoří meritum publikace. Její autoři ve shodě s cílovou skupinou čtenářů – studentů učitelství a učitelů ekonomických předmětů – orientují svoji pozornost především na prakticky využitelné aspekty práce učitele v ekonomickém vzdělávání, zejména na středních odborných školách ekonomického zaměření. Smyslem je systematicky a co možná nejpřístupnější formou prezentovat podstatné aspekty moderní oborové didaktiky ve více než šedesátileté tradici učitelského vzdělávání na Vysoké škole ekonomické v Praze a v souladu s nejnovějšími světovými trendy odborného vzdělávání.

Didaktika ekonomických předmětů
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: