TEXTY A JEJICH INTERPRETACE od historie po současnost, od teorie k praxi

Autor / editor: Radváková Věra
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-245-2013-1 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 114
Fakulta: FIS
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Publikace se zaměřuje na interpretaci textů. Interpretaci chápeme jako jednu ze základních metod vědecké práce. Jestliže výzkum je definován jako systematická činnost založená na teorii, musíme této teorii (která je nejčastěji obsažena v daném textu) především porozumět. Z každého textu získáváme určité množství informací. Základem vědeckého přístupu je schopnost pracovat s rozsáhlými objemy dat a informacemi, vyznat se v nich, umět odvozovat závěry. Každý empirický výzkum vyžaduje interpretaci získaných kvantitativních i kvalitativních dat. Avšak zatímco pro sběr a zpracování výzkumných dat byly vyvinuty četné a náročné metody, pro jejich interpretaci nejsou k dispozici metodické poznatky téměř žádné. Cílem práce je mimo jiné popsat teoretické přístupy k interpretaci textů. Soustředí se na systematický výklad možností interpretace, na propojení historického hlediska se současným stavem. Poukazuje, jak je vnímáno slovo interpretace odbornou i laickou veřejností. Zjišťuje, kdy a kde je nutné se interpretací zabývat a především, kdy je zapotřebí vnímat interpretaci jako metodu.

TEXTY A JEJICH INTERPRETACE od historie po současnost, od teorie k praxi
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: