Economic Development of the EU New Member States

Autor / editor: Bolotov Ilya, Radek Čajka, Kateřina Gajdušková
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-245-1994-4 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Počet stran: 263
Fakulta: FMV
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Předmětem zkoumání je ekonomický vývoj dvanácti nových členských zemí Evropské unie, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Bulharska, Rumunska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Kypru, Malty a Slovinska, z pohledu dlouhodobých trendů a dopadů nedávné světové finanční, ekonomické a dluhové krize na vnitřní a vnější ekonomickou rovnováhu. Kniha též zkoumá perspektivy zavedení jednotné evropské měny v uvedené skupině zemí. Je postavena na grafické analýze a četných ekonometrických výpočtech a obsahuje řadu empirických případových studií.

The book presents to the reader the topic of economic development of the twelve new member states of the European Union, the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Bulgaria, Romania, Estonia, Latvia, Lithuania, Cyprus, Malta and Slovenia, by analysing their long-term development and the impact of the recent global financial, economic and debt crisis on their internal and external economic balances. It also examines the perspectives and impacts of the euro adoption in these countries. The publication is based on graphical analyses and econometric methods, and includes several empirical case studies.

Economic Development of the EU New Member States
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: