Business analytika v praxi

Autor / editor: Martin Potančok, Jan Pour, Veronika Chramostová
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-245-2382-8
Vydání: první dotisk 1. vydání
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 204
Fakulta: FIS
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Business analytika je v současnosti jedna z nejrychleji se rozvíjejících oblastí nejen informatiky, ale i podnikového řízení. Je doménou nejen velkých národních či nadnárodních korporací, ale i firem středního nebo malého rozsahu a je pro ni charakteristická mimořádně vysoká poptávka po takto zaměřených odbornících. Cílem knihy je poskytnout komplexní informaci o této oblasti, a to z různých pohledů – manažerského, ekonomického, metodického i technologického ve vzájemných souvislostech. Měla by pomoci čtenářům se rychle a dobře orientovat v možných přístupech a postupech při řešení analytických problémů a úloh ve svých firmách, nebo studentům vytvořit kvalitní předpoklady takové úlohy a problémy v praxi řešit.

Kniha prezentuje současnou širokou nabídku řešení a nástrojů pro standardní i pokročilou analytiku a zejména je založena na vymezení podnikového obsahu z pohledu business analytiky a na celé škále příkladů z různých sektorů současné praxe. Kniha navazuje na řešení výzkumného úkolu GA ČR P403-10-0092 Advanced Principles and Models for Enterprise ICT Management u Grantové agentury České republiky, jehož výsledkem je mj. portál MBI na adrese https://mbi.vse.cz. S ohledem na zaměření se zde využívají metodiky pro řešení analytických úloh, zejména Business Dimensional Lifecycle. Zároveň má kniha vazbu na výzkumné úkoly a výukové aktivity z oblasti Data & Business.

 

Předchozí vydání a dotisky:
ISBN 978-80-245-2382-8, VŠE, 1. vydání v tištěné podobě, 2020, 204 stran, A4

Business analytika v praxi
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: