Sborníky 2024 až 2009

Autor Název Rok vydání
Abrhám Josef; Zemanová Štěpánka Politické aspekty prosazování ekonomických priorit českého předsednictví v Radě EU 10/2009 2009
Antal Jarolím; Král Petr 9th EMAC Regional Conference 2018
Antal Jarolím EU Enlargement Policy – Possibilities and Frontiers 2015
Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 2/2019 2019
Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 1/2019 2019
Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 2/2018 2018
Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 1/2018 2018
Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 2/2017 2017
Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 1/2017 2017
Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 2/2016 2016
Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 1/2016 2016
Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 2/2015 2015
Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 1/2015 2015
Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 2/2014 2014
Antal Jarolím Small States – Big Challenges: The Experience of the EU and Visegrad Region 2015
Aramayo Lourdes Gabriela Daza Analýza nejznámějších metod měření konkurenceschopnosti latinskoamerických států 12/2012 2012
Arltová Markéta; Střížová Vlasta 20 let fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze 2011
Babka Ondřej; Krist Jan Válka v ekonomicko-filosofických souvislostech 2022
Barák Vladimír; Krebs Vojtěch Sociální politika 2023: Prostor pro úsporná opatření 2024
Barák Vladimír; Krebs Vojtěch Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti 2023
Bartošová Jitka Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností 2011
Bartošová Jitka; Řezanková Hana a kolektiv Finanční potenciál domácností 2009. Sborník abstraktů 2009
Batíková Barbora a kolektiv Matematika v ekonomii 2011
Batueva Ekaterina; Macháček Jaroslav Challenges of International Migration – Conference Proceedings 2013
Berková Kateřina a kolektiv Případové studie a didaktické ekonomické hry aneb jak motivovat studenty k ekonomickým předmětům – Příklady a řešení (elektronický sborník) 2016
Berková Kateřina Integrace ekonomického vzdělávání. Sborník z mezinárodní vědecké konference 2014
Blahová Michaela How to Achieve Strategic Speed in Ever-changing Competitive Environment? 19/2010 2010
Bohatová Martina Koncepce švédské zahraniční politiky. Slučitelnost neutrality s členstvím v EU 8/2012 2012
Bokšová Jiřina; Randáková Monika Problémové oblasti účetního výkaznictví. Sborník 11. ročníku pedagogické konference 2011
Bolotov Ilya Vliv světové krize na vnitřní a vnější rovnováhu Ruské federace 2011
Boukal Petr; Štamfestová Petra FINANČNÍ MANAGEMENT. Sbírka případových studií, analýz reálných dat a aplikačních úloh 2020
Boukal Petr a kolektiv Finanční krize jako výzva pro nestátní neziskové organizace 2/2009 2009
Brunet-Thornton Richard International Business and Management Conference 2016 2017
Brůna Karel Dynamika úrokových sazeb v kontextu měnové politiky 2009
Březina Jaroslav Fachsprache Wirtschaftsdeutsch – Linguistische und didaktische Aspekte 2019
Cabada Ladislav Volby do Evropského parlamentu jako volby druhého řádu: reflexe voleb v nových členských zemích EU ze středovýchodní Evropy 11/2010 2010
Cihelková Eva; Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 1/2014. Sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie 2014
Cihelková Eva; Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 2/2013. Sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie 2013
Cihelková Eva; Antal Jarolím Laboratoř Evropské unie 1/2013. Sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie 2013
Cihelková Eva; Antal Jarolím New Challenges for the European Union 1/2013 2013
Cihelková Eva; Antal Jarolím Changes in Governance in the Context of the Global Crisis 2/2013 2013
Cihelková Eva Interregionalismus a governance: relace a výzkumná agenda 7/2009 2009
Cimler Petr; Šípek Ladislav Obchod, spotřeba a cestovní ruch v ČR 2014 2014
Cimler Petr; Šípek Ladislav Obchod a služby cestovního ruchu v ČR 2012–2013 2013
Cimler Petr; Šípek Ladislav Obchod a služby cestovního ruchu v ČR 2011–2012 2012
Cimler Petr; Šípek Ladislav Obchod, pohostinství a ubytování v ČR 2011
Cimler Petr Obchod ČR v podmínkách ekonomické krize 2010
Cimler Petr; Šípek Ladislav Obchod ČR aktuálně v datech a analýzách 2009
Cupalová Marcela Zákony o odpovědném rozpočtování v Evropě a v zemích Commonwealthu – nástroj konsolidace veřejných financí po krizi? 10/2010  2010
Cupalová Marcela Protikrizové plány v zemích EU 1/2009 2009
Čechová Zuzana The Competitiveness of Human Capital: Influence of  Human Capital Investments on the Competitiveness of Companies 2010
Čermáková Dana Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2008 2009
Černá Iveta, Křenková Eva Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment 2020
Černá Iveta, Křenková Eva Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment 2018
Černá Iveta Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment 2016
Černá Iveta Business Support in the 2004–2006 and 2007–2013 Programmes in Poland and Hungary 9/2009 2009
Daza Aramayo Lourdes Gabriela; Chaparro Jorge Sectoral and Regional Allocation of Foreign Direct Investment in Mexico 6/2013 2013
Deverová Lenka; Pošík Petr, Novotný Petr Problematika nového občanského zákoníku a neziskových organizací 4/2009 2009
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2024 2024
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2023 2023
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2022 2022
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2021 2021
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2020 2020
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2019 2019
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2018 2018
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2017 2017
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2016 2016
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2015 2015
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS  2014 2014
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2013 2013
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2012 2012
Doucek Petr Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2011 2011
Druláková Radka Externalization and Europeanization of Internal Security in the EU: the Schengen Area and the European Arrest Warrant 2/2009 2009
Druláková Radka Subsidiarita v Lisabonské smlouvě – náprava nedostatků? 8/2009 2009
Dubský Zbyněk a kolektiv Destabilizace bezpečnostního prostředí na počátku 21. století a reakce mezinárodního společenství 2019
Dušek Libor Funguje úsekové měření rychlosti? Vyhodnocení dopadů ve městě Říčany 2017
Dvořák Petr; Míková Marie Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu F I 2013
Dvořák Petr Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu Fakulty financí a účetnictví 2012
Dvořák Petr; Míková Marie Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu Fakulty financí a účetnictví 2011
Dvořák Petr; Míková Marie Informace pro nové studenty bakalářského studia 2010
Dvořák Petr; Míková Marie Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu Fakulty financí a účetnictví 2009
Dvořák Petr 20 let finančních a bankovních reforem v ČR 2009
Dvořáková Zuzana a kolektiv Finanční gramotnost jako prevence předlužení občana – CD 2010
Dvořáková Zuzana a kolektiv To nejlepší z personalistiky. Výsledky práce doktorandů – CD 2010
Dvouletý Ondřej; Lukeš Martin; Mísař Jan Proceedings IMES 2020 2020
Dvouletý Ondřej; Lukeš Martin; Mísař Jan Proceedings IMES 2019 2019
Dvouletý Ondřej; Lukeš Martin; Mísař Jan
Proceedings IMES 2018 2018
Erbenová Monika Čínská a evropská rozvojová pomoc Africe – perspektiva trilaterální spolupráce 7/2012 2012
Fedorčáková Jana Posun EU od recipročnej k nerecipročnej spolupráci s rozvojovými krajinami 4/2013 2013
Fiala Tomáš a kolektiv Sociodemografická studie sídliště Ďáblice 2019
Filip Martin; Antošová Anna; Pačesová Vlasta; Sůvová Petra Soubor cvičení k české gramatice 2011
Filipová Alena; Zeman Jiří Výzkum vybraných aspektů ochrany spotřebitele (část 1) 16/2009 2009
Filipová Alena; Zeman Jiří Výzkum vybraných aspektů ochrany spotřebitele (část 2) 17/2009 2009
Finardi Savina 2017
Fireš Adam Missile Defence and its Role in Global Security: Connecting or Dividing the World 2010
Fischer Jakub AMSE 2012 – 15th Applications of Mathematics and Statistics in Economy 2013
Fischer Jakub 12th International Scientific Conference Applications of Mathematics and Statistics in Economy 2009
Fischer Jakub Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia FIS VŠE 2009
Fischer Jakub; Mazouch Petr Společenství obcí: potenciální úspory z rozsahu, dopad na snížení administrativní zátěže ředitelů a na zvýšení kvality správy škol 2022
Formanová Věra Evaluace kohezní politiky v České republice 3/2013 2013
Fotr Jiří; Špaček Miroslav Postaudity investičních projektů z pohledu odborné literatury 3/2009 2009
Frolova Elena; Kuprina Tamara Russian Federation: The Specific Features of the National Economic System Before the Entering into the WTO 9/2013 2013
Gajdušková Kateřina

Dopad světové ekonomické krize na přímé zahraniční investice v zemích střední a jihovýchodní Evropy 20/2010

2010
Grmelová Nicole Law in Business of Selected Member States
of the European Union
2023
Gudz Nataliya More Clarity, More Unity as a Post-Lisbon Syndrome? The European Union in International Climate Change Negotiations 11/2011 2011
Hartmanová Jana Výroční zpráva CIKS za rok 2009 2010
Hartmanová Jana Výroční zpráva CIKS za rok 2008 2009
Hejsek Jakub Vliv zadlužení státu na jeho stabilitu: příklad Socialistické federativní republiky Jugoslávie 10/2013 2013
Hlavatý Ivan; Křenková Eva
Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment 2023
Hnát Pavel Dopad současné finanční a hospodářské krize na obchod a jeho governance 13/2009 2009
Höppnerová Věra, Březina Jaroslav Fachsprache Wirtschaftsdeutsch – Linguistische und didaktische Aspekte 2018
Hora Michal Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace 2022
Hora Michal Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace 2020
Hora Michal Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace 2018
Hora Michal Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace 2016
Hora Michal Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace 2014
Hora Michal Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace 2012
Hora Michal Účetnictví v procesu světové harmonizace 2010
Hronová Stanislava; Vrabec Michal AMSE 2015 – 18th Applications of Mathematics and Statistics in Economics 2015
Hrůzová Helena; Špaček Miroslav IMACS 2014. Innovation Management and Company Sustainability 2014
Hubinková Zuzana a kolektiv Multikulturní poradenství na vysokých školách v České republice: sbírka případových studií 2011
Hulínský Lukáš Sborník ze studentské sekce XXVI. mezinárodní konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 2022
Hulínský Lukáš Sborník ze studentské sekce mezinárodní konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 2021
Hulínský Lukáš Sborník ze studentské sekce mezinárodní konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANACÍ 2020
Hůrková Hana Role ICT při zvyšování konkurenceschopnosti ČR. 18. ročník mezinárodní konference – CD 2010
Hůrková Hana Role IT v době dynamických změn – CD 2009
Chebeň Juraj a kolektiv The Perspectives of Diversity Management in Slovakia 13/2011 2011
Chebeň Juraj; Hudáčková Lucia

Influence of the Global Economic Crisis on Consumer Behaviour in Slovakia 9/2010

2010
Chlapek Dušan

Datakon 2009 – sborník databázové konference

2009
Ištvánfyová Jana

Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2008

2009
Jablonský Josef; Skočdopolová Veronika

MVS – Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu – CD

2009
Jarolímková Liběna Application of Modern and Classical Teaching Methods in Professional Education and Training for Tourism 2013
Jašová Emilie Míra nezaměstnanosti neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prostředí České republiky – historie a možný vývoj do konce roku 2010 12/2010  2010
Jeníčková Martina Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars 2010
Jeníčková Martina Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars 2009
Jiránková Martina Úloha národních států v období globalizace (ekonomický aspekt) II. 2009
Jirsák Petr International Logistic 3LG621 2009
Jurkovičová Lujza Situation in the Global Oil Industry and Trade in the World and in the Slovak Republic 14/2010 2010
Kábelová Lucie Sborník ze studentské sekce XXIV. mezinárodní konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 2019 2019
Kadeřábková Božena Aplikace makroekonomie ve vědeckém zkoumání doktorandů. Doktorský seminář 2014 2014
Kadeřábková Božena Aplikace makroekonomie ve vědeckém zkoumání doktorandů – seminář 2010 + CD 2011
Kadeřábková Božena Aplikace makroekonomie ve vědeckém zkoumání doktorandů 2010
Kadlecová Petra Vývoj automobilového průmyslu v ČR od počátku finanční krize do současnosti 10/2012 2012
Karpová Eva Obchodní integrace zemí střední a východní Evropy do Evropské unie – shrnující poznámky 3/2009 2009
Khalid Ahmed Hledání ideálního státního uspořádání v Iráku 1/2012 2012
Khalid Ahmed Historie a perspektivy rozvoje spolupráce mezi ČR a Irákem 10/2011 2011
Khalid Ahmed Kritická analýza sankčního režimu OSN proti Iráku a jeho dopadů 8/2011 2011
Kislingerová Eva; Špička Jindřich Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům 2014
Kislingerová Eva; Špička Jindřich Insolvence 2013: Konec jedné etapy 2013
Kislingerová Eva; Špička Jindřich Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013 2013
Kislingerová Eva; Špička Jindřich Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí 2012
Kislingerová Eva Nová teorie ekonomiky a managementu organizací: Jak se zastavil a změnil svět – 1. díl, 2. díl 2011
Kislingerová Eva a kolektiv Nová ekonomika, nové přístupy? Sborník z konference 2011
Kislingerová Eva; Synek Miloslav a kolektiv Podniková ekonomika ve světle vývoje posledních dvacet let 2010
Kislingerová Eva Facility management v časech všeobecné krize – CD 2009
Kislingerová Eva; Krause Josef Facility management – významná opora řízení v období nestability 2009
Kislingerová Eva; Krause Josef Výsledky 1. fáze dotazníkového šetření 2009
Kislingerová Eva; Krause Josef Výsledky 2. fáze dotazníkového šetření 2009
Klazar Stanislav a kolektiv Teoretické a praktické aspekty veřejných financí – XXV. ročník mezinárodní odborné konference 2021
Klazar Stanislav Teoretické a praktické aspekty veřejných financí – XXIV. ročník mezinárodní odborné konference 2019
Klazar Stanislav Teoretické a praktické aspekty veřejných financí – XXIII. ročník mezinárodní odborné konference 2018
Klazar Stanislav Teoretické a praktické aspekty veřejných financí – XXII. ročník mezinárodní odborné konference 2017
Klazar Stanislav Teoretické a praktické aspekty veřejných financí – XXI. ročník mezinárodní odborné konference 2016
Klazar Stanislav Teoretické a praktické aspekty veřejných financí – XX. ročník mezinárodní konference 2015
Klazar Stanislav; Vančurová Alena Teoretické a praktické aspekty veřejných financí – XV. ročník mezinárodní odborné konference 2010
Klazar Stanislav Teoretické a praktické aspekty veřejných financí – XIV. ročník mezinárodní odborné konference 2009
Klusák Miroslav; Tůmová Jana

The 16th International Conference of Young Scholars. Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars

2012
Klusák Miroslav

Crucial Problems of International Relations Through the Eyes of Young Scholars

2011
Knošková Ľubica; Kollár Vojtech Innovation Initiative for Sustainable Growth in Whirlpool Corporation 15/2010  2010
Kodrazi Suzan Mohlo by Kosovo byť východiskom zo „Stretu civilizácií”? 2/2013 2013
Kofránková Kateřina Ekonomika v pohybu 2013
Kolektiv autorů Finanční potenciál domácností 2009 – CD 2009
Kotáb Jiří; Scholleová Hana XXIII IASE and ESEA Conferences on Sports Economics 2011
Koudelka Jan Představy o těle ve spotřebním světě 2011
Koudelka Jan a kolektiv Projevy Body Image ve spotřebním chování + CD 2010
Kracík Jiří a kolektiv Electricity Price Models Are not Able to Predict Uncertain Expectations 4/2012 2012
Kratochvíl Václav WUPES 2015 – Proceedings of the 10th Workshop on Uncertainty Processing 2015
Králová Alena a kolektiv Metodická příručka: pedagogická příprava pro začínající vysokoškolské učitele a doktorandy na VŠE 2014
Králová Alena Almanach – 60 let katedry 2013
Králová Alena a kolektiv Trendy v ekonomickém vzdělávání 2013
Králová Alena Sborník prezentací – Udržitelný rozvoj a provádění efektivních struktur pro vzdělávání v oblasti podnikání v Ruské federaci a Tádžikistánu 2012
Králová Alena Postavení vyšších odborných škol ekonomického zaměření v terciárním vzdělávání 2010
Krisztian Anna Does the European Union Differentiate among Human Rights? 7/2011 2011
Krnáčová Paulína; Hlavatý Ivan 21st International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment: Proceedings and Book of Abstracts 2021
Krnáčová Paulína 19th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment: Proceedings 2019
Krnáčová Paulína Implementation Process of Quality Costs System in a Company 18/2010 2010
Křenková Eva; Escobar Rios Andrea 22nd International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment: Proceedings and Book of Abstracts 2022
Kubátová Věra; Klazar Stanislav Teoretické a praktické aspekty veřejných financí – XVIII. ročník mezinárodní konference 2013
Kubátová Věra; Klazar Stanislav Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2012
Kubátová Věra Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2011
Kučera Dušan; Schüz Mathias Základy etické odpovědnosti podniku 2015
Kučera Dušan a kolektiv Dlouhodobá podniková odpovědnost a etika v manažerském vzdělávání 2015
Kuchařová Alžběta; Dubský Zbyněk; Havlová Radka The 18th International Conference of Young Scholars. 25 years without the Iron Curtain: Challenges for International Relations 2014
Kula David Appraisal of Comprehensive Investment Projects Financed from the EU Funds in the Czech Republic 17/2011  2011
Kutasi Gábor Green Taxation in Germany: European Best Practice for Fiscal Adaptation to Climate Change 14/2011 2011
Langhamrová Jitka Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050 (verze k roku 2011) – CD 2011
Langhamrová Jitka Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050 (verze k roku 2011) – tištěná verze 2011
Langhamrová Jitka Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050 2009
Langhamrová Jitka Reproduction of Human Capital – mutual links and connections (RELIK 2023) 2023
Langhamrová Jitka Reproduction of Human Capital – mutual links and connections (RELIK 2022) 2022
Langhamrová Jitka Reproduction of Human Capital – mutual links and connections (RELIK 2021) 2021
Langhamrová Jitka Reproduction of Human Capital – mutual links and connections (RELIK 2020) 2020
Langhamrová Jitka Reproduction of Human Capital – mutual links and connections (RELIK 2019) 2019
Langhamrová Jitka Reproduction of Human Capital – mutual links and connections (RELIK 2018) 2018
Langhamrová Jitka Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2017) 2017
Langhamrová Jitka Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2016) 2016
Langhamrová Jitka Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2015) 2015
Langhamrová Jitka Reprodukce lidského kapitálu  – vzájemné vazby a souvislosti (RELIK 2013) 2013
Langhamrová Jitka Reprodukce lidského kapitáluVzájemné vazby a souvislosti III – CD 2010
Langhamrová Jitka Reprodukce lidského kapitálu – Vzájemné vazby a souvislosti – CD 2009
Langhamrová Jitka Zdraví – výzvy a rizika. Sborník z XLIII. konference České demografické společnosti 2013
Leiss David Sborník aktuálních problémů práva v podnikatelském prostředí ČR a EU 2013
Lukeš Martin a kolektiv Psychologie práce a organizace v ČR – sborník z konference 2012
Lukeš Martin Entrepreneurship: A psychological Approach 2010
Luštický Martin a kolektiv

Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu

2010
Machová Soňa Hodnocení nového dohledového uspořádání na finančním trhu EU 2/2012 2012
Machytka Daniel Strategie Evropa 2020 a její vliv na postavení EU ve světové ekonomice 6/2012 2012
Makovec Jaromír Oceňování strojů a výrobních zařízení 2010
Malý Milan; Ježek Tomáš; Vávrová Hana Theoretical Principles of Corporate of Non-profit Organizations (Case of Healthcare) 2009
Malý Milan; Ježek Tomáš; Vávrová Hana Teorie správy společností pro neziskový sektor: aplikace na neziskové nemocnice 2009
Malý Milan; Theodor Michal Case Studies – Corporate Governance 2009
Maroszová Jana Dělník, šéf, člověk: Tomáš Baťa 2019
Matyáš Ondřej; Král Bohumil Collection of Papers from the 8th Annual Conference. Performance Management: From Strategy to Action 2012
Matyáš Ondřej; Král Bohumil Collection of Papers from the 7th Annual Conference. Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage? 2011
Matyáš Ondřej; Král Bohumil Through Crisis Reflection to Performance Enhancement 2010
Matyáš Ondřej; Král Bohumil Impact of Global Crisis on Performance Management 2009
Matyáš Ondřej Manažerské řídicí systémy jako nástroj Corporate Governance 2009
Málek Jiří; Radová Jarmila Advanced Methods of Kvantitative Finance 2015
Málek Jiří; Radová Jarmila Risk Management 2014 2014
Málek Jiří Risk Management 2013 2013
Málek Jiří; Radová Jarmila Risk Management 2012 2011
Málek Jiří; Radová Jarmila Modely řízení finančních rizik 2011
Málek Jiří Řízení a oceňování rizik 2010 2010
Málek Jiří; Radová Jarmila Problémy v řízení finančních rizik 2009
Mejzlík Ladislav Implementace IFRS v ČR – CD 2011
Mejzlík Ladislav Regulační prostředí pro akvizice a fúze 2011
Michálková Anna Faktory úspešnosti regionálnych sietí v cestovnom ruchu 21/2010 2010
Míková Irena Proceedings of the 6th Scientific Conference 2015
Míková Irena Proceedings of the 5th Scientific Conference 2014
Míková Irena Proceedings of the 4th Scientific Conference 2013
Míková Irena Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků FM VŠE z 30. 11. 2012 2012
Míková Irena Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků FM VŠE z 25. 11. 2011 2011
Míková Irena Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků FM VŠE z 12. 11. 2010 2010
Mokřejšová Veronika Regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů v EU 2011
Mokřejšová Veronika „Nekalé praktiky“ v dodavatelsko-odběratelských vztazích 9/2011 2011
Molín Jan a kolektiv Sborník z pedagogické konference 2023. Novinky v účetnictví a v daních vyplývající z ozdravného balíčku 2023
Molín Jan a kolektiv Sborník z pedagogické konference 2022. Návrh nového zákona o účetnictví 2022
Molín Jan a kolektiv Sborník z pedagogické konference 2021. Judikatura a její vliv na účetnictví 2021
Molín Jan a kolektiv Sborník z pedagogické konference 2020. Online výuka (nejen) v dobe pandemie 2020
Molín Jan a kolektiv Sborník z pedagogické konference 2019. Účetnictví veřejného sektoru – aktuální výzvy 2019
Molín Jan a kolektiv Sborník z pedagogické konference 2018. Moderní trendy v úcetnictví 2018
Molín Jan a kolektiv Sborník z pedagogické konference 2017. Příklady a případové studie z účetnictví 2017
Molín Jan a kolektiv Sborník z pedagogické konference 2016. Vztah účetnictví a daní 2016
Molín Jan a kolektiv Sborník z pedagogické konference. Projevy změn účetní legislativy od roku 2016 2015
Molín Jan Sborník z pedagogické konference 2014. Změny účetních předpisů v souvislosti s transpozicí evropských směrnic a rekodifikací soukromého práva 2014
Musil Martin a kolektiv

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu (metody, postupy, přístupy, teoretické aspekty). Sborník příspěvků z kulatého stolu

 2010

Musil Martin a kolektiv

Agent-Based and System Dynamics Approaches in Economics, Management and Tourism

2010
Naser Safwan Democracy and Corporate Governance – Who, How and Why? 2010
Nejedlý Michal Exportní faktoring v České republice v době finanční a ekonomické krize 3/2012 2012
Németh Ádám Subjective Export Network of EU-27: Impact of European Integration on Internal Export from 2000 to 2009. 15/2011 2011
Neumaier Ivan; Neumaierová Inka Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference „Jak dál po krizi“ 2010
Neumaierová Inka; Neumaier Ivan Řízení podniku v interakci s konkurencí – BRICK GAME 2020
Neumaierová Inka; Neumaier Ivan Manažerský simulátor Řízení spokojenosti Stakeholders – CD 2011
Neumann Pavel Changing Governance Forms in the Light of Advanced Globalization 9/2012 2012
Novák, Richard Antonín; Sigmund, Tomáš; Novotná, Anna System and ethical approaches 2023 – Responsible AI, technology for good! 2023
Novák, Richard Antonín; Sigmund, Tomáš; Novotná, Anna System and ethical approaches 2022 – 5-6 G Mobile Networks, Technologies which will change the World 2022
Nováková Jana Globalizace a offshoring aktivit v oblasti výzkumu a vývoje 17/2010 2010
Novotná Eliška Sociologický výzkum pro manažery 2014
Novotná Markéta XVIII. International Conference of Young Scholars 2014
Nový Jan Dobrovolnictví ve výzkumu a v praxi. Sborník konference konané u příležitosti 60. výročí založení VŠE v Praze 2013
Pádivý Miloš a kolektiv Tělesná výchova a sport na VŠE v Praze 2009
Palánkai Tibor; Gyula Nagy Sándor The Internationalisation (Transnationalisation) of the SME Sector as a Factor of Competitiveness. 16/2011 2011
Patočka, J. a kol. Odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu (elektronický sborník) 2016
Patočka Jiří a kolektiv Ekonomické a správní prostředí kulturních památek ve vyspělých evropských zemích 2011
Patočka Jiří Ekonomické aspekty využití kreativní kultury v animaci hmotných památek 2011
Pauknerová Daniela Manuál vysokoškolského profesního poradce: pracovní postupy 2009
Pavlíček Antonín System approaches ’20 and ’21 – System and Ethical Perspective on Modern Technologies and Media 2021
Pavlíček Antonín System approaches ’19 – System Perspective on Modern Technologies 2019
Pavlíček Antonín; Tiganoaia Bogdan System approaches ’18 – System Perspective on Modern Media 2018
Pavlíček Antonín; Tiganoaia Bogdan System approaches ’17 – Can the system approach be useful in solving current problems of modern technologies? 2017
Pavlíček Antonín a kolektiv System approaches ’16 – Responsible development of systems 2016
Pavlíček Antonín; Böhmová Lucie System approaches ’15 – Interaction of soft and hard systems 2015
Pavlíček Antonín; Böhmová Lucie System approaches ’14 – Systems thinking and global problems of the world – Proceedings of the Conference 2014
Pavlíček Antonín; Böhmová Lucie System approaches ’13 – Systems Thinking and Global Problems of the World 2013
Pavlíček Antonín a kolektiv Systémové přístupy 2012 – Konference s mezinárodní účastí – CD 2012
Pavlíček Antonín a kolektiv Systémové přístupy 2010 – Konference s mezinárodní účastí – CD 2010
Pavlíček Antonín a kolektiv Systémové přístupy 2009 – Konference s mezinárodní účastí – CD 2009
Pavlík Petr New Challenges for Cooperation of European and Developing Countries 2013
Pechanec Pavel Přímá demokracie v Rakousku a Německu 2010
Pelle Anita State Aid in the EU – Less and More Targeted? 13/2010  2010
Petrů Zdenka; Houška Petr Cestovní ruch v působnosti orgánů Evropské unie (vybrané dokumenty) 2010
Pevná Jana Finanční management – cvičné příklady 2014
Popovová Marie Mezinárodní migrace a globální governance 2011
Popovová Marie; Steinmetzová Dana; Hnát Pavel Jsme v EU, buďme v obraze 2009
Popovová Marie; Antal Jarolím New Challenges for the European Union 2011
Potužáková Zuzana Pracovní imigrace ve středoevropském prostoru 15/2009 2009
Priesolová Janka a kolektiv Terminologie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve francouzštině 2015
Priesolová Janka Evropská terminologie v oblasti ekonomie a práva (se zaměřením na francouzštinu) 2011
Procházka David Collection of Abstracts 2014. The 15th Annual Conference 2014
Procházka David Collection of Abstracts 2013 2013
Procházka David Collection of Papers 2012. The 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting 2012
Procházka David Collection of Papers 2011. The 12th Annual Doctoral Conference – Volume 1, Volume2 2011
Procházka David Konverze české účetní závěrky na závěrku dle IFRS 2011
Procházka David Collection of Papers 2010. The 11th Annual Doctoral Conference 2010
Procházka David The 10th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business 2009
Průša Přemysl; Drličková Lenka Can Organizational Culture Be Managed? (retail case study) 2010
Průša Přemysl

The Social Responsibility shown by International Retail Chains in the Czech Republic – Student Awareness Survey 12/2009

2009
Průša Přemysl The Social Responsibility Shown by Retail Companies Operating in Russia (Primary Research) 18/2009 2009
Randáková Monika Rekodifikace práva 2013
Randáková Monika Sborník pedagogické konference – Nové požadavky na účetní výkazy v České republice 2012
Randáková Monika; Bokšová Jiřina Sborník pedagogické konference 2010. Koncepční rámec finančního účetnictví 2010
Randáková Monika; Bokšová Jiřina Sborník 9. ročníku Pedagogické konference Vysoké školy ekonomické v Praze konané 5. 12. 2009 2009
Rohrbacher Tomáš Střet diskursů: zhodnocení aktivit alterglobalizačního hnutí v uplynulých deseti letech 2011
Rohrbacher Tomáš Vztahy mezi občanskou společností a multilaterálními ekonomickými institucemi: Cesta k demokratizaci globální governance 2010
Řehořová Veronika Deset let Stabilizačního a asociačního procesu v zemích západního Balkánu 2011
Řezanková Hana;  Krajíčková Jitka Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia FIS VŠE 2010
Sedmihradská Lucie Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2019 2019
Sedmihradská Lucie Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018 2018
Sedmihradská Lucie Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016 2016
Sedmihradská Lucie Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015 (elektronický sborník) 2015
Sedmihradská Lucie Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015 (tištěný sborník) 2015
Sejkora Jiří Rozvojová ekonomie 2. poloviny 20. století: východiska a přístupy 11/2013  2013
Schönfeld Jaroslav; Kislingerová Eva Insolvence 1/2009 2009
Slavíková Kamila Problematika Myanmy ve vztazích EU – ASEAN 5/2013 2013
Smetanková Daša Růst maďarsko-slovenských konfliktů na Slovensku v letech 2006–2010 6/2011 2011
Smrčková Gabriela Prices Borne by Households with Different Incomes and Perceived Inflation 4/2009 2009
Stádník Bohumil Predikce vývoje ceny investičních instrumentů a možnosti profitu při spekulacích 2012
Stehlíková Kamila Radio-Česko 2012
Stejkozová Anna Sborník prací ze soutěže o cenu děkana národohospodářské fakulty 2012 2012
Stejkozová Anna; Stellner František Sborník prací ze soutěže SVOČ 2010 2011
Stejkozová Anna Sborník prací ze soutěže o cenu děkana národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2011 2011
Stellner František; Soběhart Radek Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století 2009
Strejček Petr Nabucco versus South Stream 2010
Střecha Michal Komoditní a teritoriální struktura českého exportu do regionu jihozápadní Asie a jejich změny na pozadí hospodářské krize 12/2013 2013
Sušánková Martina Doctoral Study Programmes 2011
Svátek Vojtěch; Zamazal Ondřej Znalosti 2014 2014
Svobodová Ivana Proceedings IMES 2017 2017
Svobodová Ivana Proceedings IMECS 2016 – Book of Abstracts 2016
Svobodová Ivana Proceedings IMECS 2016 – Full papers 2016
Svobodová Ivana; Musílek Petr Programy doktorského studia platné od 1. 9. 2014 2014
Svobodová Ivana Programy doktorského studia platné od 10. prosince 2010 2010
Syrovátka Oldřich Management a ekonomika komunitních zahrad 2014
Ševčík Miroslav; Rod Aleš Spotřební daň z pohonných hmot v České republice – když více znamená méně 2010
Ševčík Miroslav Economic Policy – The Process of Transformation and its Costs 2010
Šmejkal Václav Impact of the Financial and Economic Crisis on the Paradigm of the European Union’s Antitrust 12/2011 2011
Špaček Miroslav a kolektiv IMACS 2015 – Innovation Management and Corporate Sustainability 2015
Špaček Miroslav a kolektiv IMACS 2015 – Abstracts 2015
Špička Jindřich Insolvence 2015: Šedé zóny o selhání v insolvenční praxi 2015
Špička Jindřich Insolvenční praxe: věřitelé a dlužníci 2014
Špička Jindřich Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení 2012
Štěrbová Ludmila La crise mondiale et les perspectives de reprise dans ľUnion Europeenne: travaux scientifiques du Réseau PGV – Tome I + Tome II 2010
Taušer Josef; Černá Iveta Proceedings of 12th International Video Conference. Czech Republic and Slovakia in International Trade and Business 2012 2012
Taušer Josef Trends in International Business 2012 2012
Taušer Josef Trendy v mezinárodním podnikání 2010
Taušer Josef Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání. Vliv finanční krize na mezinárodní podnikání 2010
Tomáš Jindřich Klíčové kompetence v podnikovém sektoru a kompetenční profily absolventů VŠE 2009
Topolová Ivana Nástroje pro týmovou spolupráci v cloudu 7/2013 2013
Trávníčková Zuzana Globální a mezinárodní právo 5/2009 2009
Tyslová Irena Metodiky animačních procesů v kultuře. Vybrané eseje 2012
Tyslová Irena Metodiky animačních procesů – sborník z workshopu 2011
Václav Petr International Conference IMACS – Innovation Management and Company Sustainability 2013
Václavík Ramis Nobelova cena za ekonomii; svazek 34 – Oliver Hart, Bengt Holström 2017
Václavík Ramis Nobelova cena za ekonomii; svazek 33 – Angus S. Deaton 2016
Václavík Ramis Nobelova cena za ekonomii; svazek 32 – Jean M. Tirole 2015
Václavík Ramis Nobelova cena za ekonomii; svazek 31 – Eugene F. Fama, Lars P. Hansen, Robert J. Shiller 2014
Václavík Ramis Nobelova cena za ekonomii; svazek 30 – Alvin E. Roth, Lloyd S. Shapley 2013
Václavík Ramis Nobelova cena za ekonomii; svazek 29 – Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims 2012
Václavík Ramis Nobelova cena za ekonomii; svazek 28 – Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides 2011
Václavík Ramis Nobelova cena za ekonomii; svazek 27 – Elinor Ostrom, Oliver E. Williamson 2011
Václavík Ramis Nobelova cena za ekonomii; svazek 26 – Paul R. Krugman 2010
Václavík Ramis Nobelova cena za ekonomii; svazek 25 – Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson 2010
Václavík Ramis Nobelova cena za ekonomii; svazek 24 – Edmund S. Phelps 2009
Václavík Ramis Nobelova cena za ekonomii; svazek 23 – Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling  2009
Váchová Lucie; Šimůnková Klára Abstract Proceedings FMSCICON2021 12th Scientific Conference 2021
Váchová Lucie; Šimůnková Klára Abstract Proceedings FMSCICON2020 11th Scientific Conference 2020
Váchová Lucie Abstract Proceedings FMSCICON2019 10th Scientific Conference 2019
Váchová Lucie Abstract Proceedings FMSCICON2018 9th Scientific Conference 2018
Vacura Miroslav Beyond the State and the Citizen 2020
Vančurová Alena; Klazar Stanislav Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2014
Vašek Roman; Riedlbauch Václav Studie návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu 2012
Veber Jaromír; Pavlíček Antonín Systémové přístupy 2011 – Systémové myšlení jako změna paradigmatu – CD 2011
Veber Jaromír Úvodní slovo z mezinárodní konference „Jak dál po krizi ” 2010
Vejnarová Jiřina; Kratochvíl Václav Proceedings of the 16th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making Under Uncertainty 2013
Vejnarová Jiřina; Kroupa Tomáš

Proceedings of the 9th Workshop on Uncertainty Processing

2012
Veselá Bohumila Počítačová síť VŠE a další služby Výpočetního centra. 14. aktualizované vydání 2011
Veterníková Mária The Role of the Interim Trustee in Dealing with the Debtor’s Bankruptcy 16/2010 2010
Vilímková Olga a kolektiv América Latina Hoy 2019
Vít Michal Nacionalizace EU – skutečnost nebo politická chiméra? 1/2013 2013
Vlčková Jana; Antal Jarolím

How to Benefit from Global Value Chains: Implications for the V4 Countries

2015
Vlčková Jana Role technologií a inovací v ekonomických teoriích 8/2013 2013
Vlková Tereza, Vlk Jan, Tóth Andrej, Hladík Jan, Závodský Prokop Výstava k 30. výročí sametové revoluce 2019
Vltavská Kristýna AMSE 2022 2022
Vltavská Kristýna AMSE 2018 2018
Vltavská Kristýna ESOP 2020 – Excelentní studentské odborné práce 2020
Vltavská Kristýna ESOP 2019 – Excelentní studentské odborné práce 2019
Vltavská Kristýna ESOP 2018 – Excelentní studentské odborné práce 2018
Vltavská Kristýna ESOP 2017 – Excelentní studentské odborné práce 2017
Vltavská Kristýna ESOP 2016 – Excelentní studentské odborné práce 2016
Vltavská Kristýna ESOP 2015 – Excelentní studentské odborné práce 2015
Vltavská Kristýna ESOP 2014 – Excelentní studentské odborné práce 2014
Vltavská Kristýna ESOP 2013 – Excelentní studentské odborné práce 2013
Vltavská Kristýna ESOP 2012 – Excelentní studentské odborné práce 2012
Vltavská Kristýna ESOP 2011 – Excelentní studentské odborné práce 2011
Vltavská Kristýna ESOP 2010 – Excelentní studentské odborné práce 2010
Vltavská Kristýna ESOP 2009 – Excelentní studentské odborné práce 2009
Vochozková Jacqueline a kolektiv Challenges of International Migration II. 2014
Volfová Jitka Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment 2024
Vomlel Jiří; Savický Petr WUPES 2009 – Proceedings of the 8th Workshop on Uncertainty Processing 2009
Vrňáková Irena Integrace nových členských zemí na vnitřním trhu (Volný pohyb zboží) 11/2012 2012
Witzany Jiří Financial Derivatives and Market Risk Management – Part II 2012
Witzany Jiří Financial Derivatives and Market Risk Management – Part I 2012
Zadražilová Dana Přístupy k implementaci programů společenské odpovědnosti v podnicích 14/2009 2009
Zajíček Miroslav; Grembi Veronica; Bertoli Paola Conference on the Law and Economics of Health Care 2017
Zajíček Miroslav; Ševčík Miroslav Validita prováděných odhadů nákladů evropského emisního cílování, smysluplnost evropského emisního cílování a komparace s alternativní energetickou politikou 2012
Zajíček Miroslav; Zeman Karel Energie z odpadů – (zatím) nevyužitý potenciál 2010
Zajíček Miroslav; Zeman Karel Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR 2010
Zajíček Miroslav; Ševčík Miroslav; Zeman Karel Regulace nájemného – politicky motivovaná nespravedlnost 2009
Zakhozhyi Vitalii The Process of Economization and Strengthening of EU Integration as a Way to Overcome the European Financial Crisis 5/2012 2012
Zelenická Zuzana European Architecture of Sub-regional Groupings: The Region of Europe or Europe of the Regions 2010
Zelenická Zuzana Eastern Partnership: What Role for the Czech Presidency in Pursuing the Eastern Partnership 6/2009 2009
Zeman Jiří; Švarc Zbyněk Informační asymetrie a tržní selhání 11/2009 2009
Zeman Martin Ekonomické teorie, hospodářská politika, hospodářské dějiny a jejich aplikace 2017
Zukalová Sabina Programy doktorského studia platné pro akademický rok 2022/2023 2021
Zukalová Sabina Programy doktorského studia platné pro akademický rok 2021/2022 2020
Zukalová Sabina Programy doktorského studia platné pro akademický rok 2020/2021 2019
Zukalová Sabina Programy doktorského studia platné pro akademický rok 2019/2020 2019
Žantovský Petr Čítanka z teorie a praxe dezinformace a propagandy 2019
Žantovský Petr Čítanka z teorie masové komunikace 2018
Žárová Marcela; Procházka David; Roe Jana Financial Reporting in the Czech Republic 2016
Žárová Marcela Financial Reporting in the Czech Republic 2015
Žárová Marcela Financial Reporting in the Czech Republic 2014
Žárová Marcela European Financial Reporting and Reporting Differences in the Czech Republic 2013
Žárová Marcela Financial Reporting in the Czech Republic 2012
Žárová Marcela a kolektiv Financial Reporting and Management in Central and Eastern Europe 2010