Doucek Petr: Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia FIS

Sborník – NEPRODEJNÉ + CD

 

ISBN  978-80-245-1761-2

 
Editor Petr Doucek
Počet stran   183
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011
Dostupnost  https://fis.vse.cz/doktorske-studium/den-doktorandu/