Doucek Petr: Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia FIS

Den doktorandů 2015

Sborník – NEPRODEJNÉ + CD

 

ISBN  978-80-245-2081-0

 
Editor Petr Doucek
Počet stran  42
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2015
Dostupnost  https://fis.vse.cz/doktorske-studium/den-doktorandu/