Doucek Petr: Sborník prací účastníků konference doktorského studia FIS

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1924-1

 
Editor Petr Doucek
Počet stran   64
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013
Dostupnost  https://fis.vse.cz/doktorske-studium/den-doktorandu/