Doucek Petr: Sborník prací účastníků vědecké konference doktorského studia FIS – 2018

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN 978-80-245-2136-7

 
Editor Petr Doucek
Počet stran  46
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2018
Dostupnost  https://fis.vse.cz/doktorske-studium/den-doktorandu/