Analýza britské hospodářské politiky v letech 1945–1951

Autor / editor: Jana Švejdová
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-245-2478-8 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání v tištěné podobě
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 170
Fakulta: NF
Publikace na webu: e-shop Ekopress
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Monografie je zaměřena na vývoj britské ekonomiky a hospodářské, sociální a zahraniční politiky v letech 1945 –1951. Důraz je kladen na analýzu faktorů, které ovlivňovaly jejich podobu. V monografii obsažená analýza potvrdila, že politika realizovaná Labouristickou stranou v letech 1945 –1951 nepředstavovala revoluční zlom, ale byla pouze logickým vyústěním meziválečného hospodářského, sociálního a politického vývoje a na něj reagujících nových preferencí britských voličů. Bylo prokázáno, že tři nejvýznamnější politické strany měly dlouhodobě podobné programové priority a opatření doporučovaná v oblasti hospodářské a sociální politiky byla v případě Konzervativní strany, Labouristické strany a Liberální strany velmi podobná. Analýza také potvrdila, že labouristy realizovaná opatření nelze v žádném ohledu považovat za snahy o zavedení socialistických konceptů do hospodářskopolitické praxe a že labouristickou politiku lze jen do jisté míry označovat za politiku vycházející z teorií J. M. Keynese. Analýza zahraniční politiky prokázala, že podoba poválečné zahraničněpolitické strategie byla určována především stavem britské ekonomiky a hospodářskými zájmy země; současně ověřila, že zahraničněpolitické koncepce prosazované Konzervativní stranou, Labouristickou stranou a Liberální stranou byly až na dílčí výjimky téměř totožné.

Analýza britské hospodářské politiky v letech 1945–1951
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: