Základy odborné práce včetně základů informační etiky

Autor / editor: Radváková Věra, Sigmund Tomáš
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-245-2404-7
Vydání: 2. aktualizované a rozšířené vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 164
Fakulta: FIS
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Publikace Základy odborné práce (včetně základů informační etiky) je druhé rozšířené vydání učebnice Základy odborné práce (Radváková, Sigmund, 2016). Kniha je doplněna především o aktuální poznatky v rámci informační etiky. Širší rozměr informační etiky je obsahem nové páté kapitoly věnující se riziku totality podporované moderními informačními technologiemi. V textu čtenář získá představu, jak lze k etickým problémům přistupovat. Rozšířena je také část o právní úpravě zacházení s informacemi, protože tato oblast byla silně ovlivněna zaváděním GDPR. Doplněná je i část Vědecká a odborná práce, kde autoři přidali novou kapitolu Metody vědecké práce, neboť je nutné počítat s tím, že i počet a komplexita výzkumných metod se v posledních letech zvýšily.

Základy odborné práce včetně základů informační etiky
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: