Hospodářské dějiny (16.-20. století)

Autor / editor: Stellner František a kol.
Rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-245-1141-2 (tištěná kniha)
Vydání: první dotisk 1. vydání (2008)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 140
Fakulta: NF
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Učební text poskytne základní souhrn poznatků, faktů a stanovisek, jež čtenářům umožní relevantní orientaci v hospodářských dějinách. Hospodářské dějiny jsou historickou vědní disciplínou a zabývají se hospodářským rozvojem společnosti. Nabízejí orientaci v mimořádně složitých socioekonomických vývojových procesech, pokoušejí se vysvětlit politické, sociální a kulturní rámcové podmínky ekonomického vývoje. Zkoumají při tom institucionální rámec hospodářství v různých dobách a rozdílných společnostech, analyzují činnost ekonomických činitelů a porovnávají jejich hospodářské výsledky.

Předchozí vydání / dotisky:
ISBN 80-245-1141-X, 1. vydání, 2006

Hospodářské dějiny (16.-20. století)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: