New Generations in Demography: New Challenging Adventures in the Population Science

Autor / editor: Authors: Jakub Fischer, Petr Mazouch, Klára Hulíková Tesárková, Olga Kurtinová, Yonathan Anson, Daniela Arsenović, Martina Štípková, Jonas Schöley, Ilya Kashnitsky, Francisco Villavicencio, Adéla Jodlová. / Editors: Jakub Fischer, Petr Mazouch, Klára Hulíková Tesárková, Olga Kurtinová.
Rok vydání: 2019
ISBN: 978-80-245-2302-6 (e-kniha)
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 144
Fakulta: FIS
DOI: 10.18267/pu.2019.fis.2302.6
Publikace na webu: New Generations in Demography: New Challenging Adventures in the Population Science
Dostupnost: zdarma / volně dostupné

Annotation:

Demography is currently one of the most rapidly developing fields of study, its topics involve contemporary trends of population development in the World, changes in the age structure (and other socio-economic structures) of the population, changes in the intensity of population processes (mortality, fertility, migration, natality etc.) and many others. Among the most important topics, there are above all the population aging in developed countries, health status of the population or persistent high fertility and population growth in some developing countries. The book introduces the issue of “new generations” in demography from two different perspectives – new generations of scientists and new generations of issues. An international group of young scientists jointed for the book preparation and present their work as well as topics currently solved in the population science. In the book, promising topics which deserve the public and scientific attention are presented – the role of demography, population policy, demographic methodology, analysis of mortality etc. The book is intended not only for professional demographers or social scientists but also for the wider public, for all, who are interested in the topic of population and are aware of its importance for the lives of all of us.

Anotace:

Demografie je dnes jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů, mezi její témata patří současné trendy populačního vývoje na světě, změny věkové struktury (a dalších sociálně-ekonomických struktur) obyvatelstva, změny v intenzitě populačních procesů (úmrtnosti, plodnosti, migrace, porodnosti atd.) a mnoho dalších. Mezi nejdůležitější témata patří především stárnutí obyvatelstva ve vyspělých zemích, zdravotní stav obyvatelstva nebo přetrvávající vysoká plodnost a růst populace v některých rozvojových státech. Kniha představuje „nové generace“ v demografii ze dvou různých perspektiv – nové generace vědců a nové generace témat. Mezinárodní skupina mladých vědců se společně podílela na přípravě této knihy a prezentuje v ní jejich práci i témata, která jsou v současné době řešena v populační vědě. V knize jsou prezentována témata, která si zaslouží veřejnou i odbornou pozornost – role demografie, populační politika, demografické metody, analýza úmrtnosti apod. Kniha je určena nejen odborným demografům nebo společenským vědcům, ale i široké veřejnosti, všem, kdo se zajímají o tématiku populace a jsou si vědomi jejího významu pro životy nás všech.

New Generations in Demography: New Challenging Adventures in the Population Science
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: