JAPONSKÁ EKONOMIKA VE 21. STOLETÍ

Autor / editor: Stuchlíková Zuzana
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-245-2030-8 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 288
Fakulta: FMV
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Monografie seznamuje čtenáře s vývojem, stavem a hlavními problémy japonské ekonomiky, která stále patří mezi významná ekonomická centra světa. V první části mapuje vývoj ekonomiky od reformního období Meidži (ve druhé polovině 19. století) až do současnosti, s důrazem na vývoj, změny a reformy po rozpadu rozsáhlé bubliny na trzích aktiv na počátku 90. let 20. století. Větší pozornost je věnována i vývoji v době světové finanční krize, dopadům rozsáhlého zemětřesení v roce 2011 a také nejnovějším směrům japonské hospodářské politiky. Druhá část publikace poskytuje rozbor charakteru a specifik ekonomiky, jejích silných stránek i slabin, včetně rychlého stárnutí populace, silného veřejného zadlužení, deflace nebo složité energetické situace po roce 2011. Kniha je určena odborné veřejnosti i studentům mezinárodních ekonomických vztahů.

The book explores the development, state and biggest problems of the Japanese economy, which still remains one of the world´s dominant economic powers. The author brings us a description of Japan´s development starting with the Meiji Restoration in the 19th century through the present days. The monograph concentrates especially on Japan´s development after the collapse of the equity and real estate market bubbles at the beginning of the 1990s. It presents detailed analysis both of Japan´s development during the world financial crisis and after massive earthquake in 2011 as well. The second part provides an overview of the structure and distinctions of the Japanese economy, of its strengths and weaknesses, including the fast population ageing, huge public debts, deflation or energy crisis after the 2011 earthquake. This book can be an important resource for both academics and students of international economic relations.

JAPONSKÁ EKONOMIKA VE 21. STOLETÍ
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: