Československo v proměnách komunistického režimu

Autor / editor: Rataj Jan, Houda Přemysl
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-245-1696-7 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 456
Fakulta: NF
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Publikace sleduje politický, státoprávní, ústavní, ekonomický, sociální, národnostní a kulturní vývoj Československa v letech 1945–1989. Nejsou pominuty ani mezinárodně politické souvislosti a místo Československa v sovětské zahraniční a vojenské politice. Autorské pojetí nechce být pouhým výčtem činů komunistické moci, ale usiluje též o analytické zmapování života opozice a celé společnosti. Mnozí Češi a Slováci i za těžkých podmínek diktatury (a často i v konfliktu s ní) vytvářeli hodnoty a podávali tvůrčí výkony, jejichž kvalita a originalita byla nesporná a světová.
Kniha obsahuje bohatý faktografický fundament s cílem oživit dnešní slabé historické povědomí o moderních českých dějinách. V publikaci najdeme i základní informace o aktivitách a formách protikomunistického odporu, biografické medailonky dobových osobností, ukázky z tehdejšího politického myšlení. K objektivitě textu napomáhají i informace o různých interpretacích problematiky v současnosti. Publikaci doplňuje zajímavá obrazová dokumentace tehdejších reálií a propagandy. Cenný je i přehled pramenů a nejnovější odborné literatury.

Československo v proměnách komunistického režimu
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: