Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance

Autor / editor: Cihelková Eva a kolektiv
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-245-1835-0 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Počet stran: 336
Fakulta: FMV
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Evropská unie představuje nejhlubší formu ekonomické integrace ve světové ekonomice. Doposud byla často vnímána jako příklad pro regionální seskupení ostatních zemí, avšak vlivem globalizace světové ekonomiky a současné krize se tato percepce mění. Dosavadní stupeň integrace může být při daných společných nástrojích a odlišných ekonomických charakteristikách členských zemí rizikem pro jejich udržitelný ekonomický rozvoj. Zejména v souvislosti s finanční a ekonomickou krizí členské státy řeší, jakým způsobem zlepšit fungování Unie a nastavit novou podobu ekonomické governance. V dané souvislosti tato kniha nabízí komplexní pohled na evropský integrační proces a jeho reakce na vývoj ve světě. Poskytuje teoretický rámec k zachycení hlavních trendů regionální ekonomické integrace; uvádí hlavní milníky integrace na evropském kontinentě jako nástroj k porozumění příčinám, logice, resp. chronologické návaznosti změn v integračních procesech; zkoumá proměňující se institucionální rámec EU, včetně úlohy klíčových orgánů v jejím rozhodovacím procesu; charakterizuje možnosti využití a problémy evropského rozpočtu jako nástroje aktivit EU a přístupy členských států; analyzuje jednotlivé integrační činnosti, týkající se jak vnitřních ekonomických záležitostí Unie – s důrazem na vnitřní trh a hospodářskou a měnovou unii, tak vnějších ekonomických vztahů. Závěrem je bilancován adaptační proces, kterým musely projít nové členské země po vstupu do EU v roce 2004 a 2007.

Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: