Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby

Autor / editor: Zeman Karel
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-245-1915-9 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 316
Fakulta: NF
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Jednou ze základních teorií, která zásadním způsobem determinuje hospodářskou politiku, je teorie vlastnických práv. Proto tato publikace analyzuje vývoj vlastnictví k jednomu z nejdůležitějších statků, kterým je půda, v časovém intervalu od roku 1918 do roku 2010. Zároveň jsou analyzovány související národohospodářské procesy, které měly zásadní vliv na vývoj vlastnických práv obecně, tedy nejenom k půdě. Zkoumané období je rozděleno do pěti časových intervalů, které jsou dány hospodářsko-právní formou v tom kterém období. Jedná se o období 1918 až 1939, 1939 až 1945, 1945 až 1948, 1948 až 1989 a 1989 až 2010. V každém období je systémově zkoumán tehdejší právní rámec pozemkových reforem, institucionální zajištění pozemkových reforem, analýza vlastního průběhu realizovaných změn vlastnických práv a procesy související, které determinovaly vývoj vlastnictví v každé hospodářsko-právní formě. Analýza uvedených aspektů má čtenáři poskytnout přehled o vývoji zkoumaných aspektů v jednotlivých hospodářsko-právních formách, zejména o vývoji vlastnických práv jako základního statku na území ČR, protože neexistuje žádný jiný stát v Evropě, kde by došlo k tak dramaticky turbulentnímu vývoji ve vlastnictví jakéhokoli statku, resp. majetku tak, jak tomu bylo na území ČR s vlastnictvím půdy ve zkoumaném časovém intervalu. Nestabilita vlastnického práva rovněž dokazuje, jak velkými právními, národohospodářskými a politickými turbulencemi bylo území ČR od roku 1918 do současné doby zasaženo.

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: