COMPETITIVE INTELLIGENCE aneb jak získat konkurenční výhodu

Autor / editor: Molnár Zdeněk
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-245-1908-1 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 256
Fakulta: FIS
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Kniha je první česky psanou monografií, která je věnována poměrně novému pojmu, jenž se v češtině někdy označuje jako konkurenční zpravodajství a který vznikl v USA až koncem sedmdesátých let minulého století. Účelem knihy je proto především podat čtenářům ucelený a zevrubný přehled o tom, co je a co není Competitive Intelligence, a inspirovat a motivovat je k tomu, aby metody a postupy Competitive Intelligence nejen dále studovali, ale především využívali.

Publikace ukazuje, jak systematickou realizací tzv. „zpravodajského cyklu“ může být dosaženo hlavního cíle Competitive Intelligence, tj. zvýšení a udržení konkurenceschopnosti organizace a snížení rizika porážky v konkurenčním boji.

Kniha je členěna celkem do deseti kapitol a čtyř případových studií a nabízí bohatou bibliografii vhodnou pro další studium. Vedle popisu vlastních metod a postupů Competitive Intelligence najde čtenář v knize obsáhlý přehled internetových informačních zdrojů, včetně sociálních sítí, využitelných pro řešení úloh Competitive Intelligence, a je seznámen s důležitou úlohou tzv, „informačního průmyslu“.

Kniha je určena široké odborné veřejnosti, zejména však všem manažerům, kteří jsou zodpovědní za strategický rozvoj firem a organizací, pracovníkům informatických útvarů a studentům vysokých škole ekonomicko-manažerského nebo informatického zaměření.

COMPETITIVE INTELLIGENCE aneb jak získat konkurenční výhodu
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: