Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism (E-BOOK)

Autor / editor: Jarolímková Liběna and MIECAT project team
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-245-2391-0
Vydání: 1. vydání v elektronické podobě
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 448
Fakulta: FMV
Publikace na webu: MIECAT-Interpretation-Free download
Dostupnost: zdarma / volně dostupné


Anotace:
Publikace je hlavním výstupem mezinárodního projektu “Metodologie interpretace evropského kulturního dědictví prostřednictvím atraktivit cestovního ruchu” (MIECAT). Elektronická kniha nabízí komplexní přehled interpretace kulturního dědictví – vysvětluje význam, cíle a principy interpretace a uvádí přehled a podrobný popis různých forem interpretace. Dále obsahuje stručný přehled kulturního dědictví Evropy, podrobné charakteristiky šesti základních oblastí kultury (architektura, výtvarné umění, náboženské památky, hudba, místní tradice a zvyky, gastronomie). Pro každou oblast kulturního dědictví jsou zmíněna specifika interpretace, uvedeny příklady dobré praxe a případová studie. Text vytvořila mezinárodní skupina odborníků (členů partnerských týmů projektu Erasmus + MIECAT z České republiky, Německa, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Španělska). Publikace je neziskovým výstupem mezinárodního projektu MIECAT podpořeného z programu Evropské unie Erasmus+.

Annotation:
The publication is the main output of the international Erasmus+ project “Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism” (MIECAT). The e-book contains a brief survey of the cultural heritage of Europe; it explains the importance, goals, and principles of heritage interpretation. Individual chapters give detailed characteristics of six thematic subtopics (architecture, fine arts, religious monuments, music, local traditions and customs, gastronomy) with the comprehensive methodology of interpretation of the adequate part of cultural heritage through attractions in tourism, examples of good practice and a case study for each subtopic. The text was created by an international group of experts (Austria, Czech Republic, Germany, Romania, Slovakia, and Spain – members of partner university teams of the Erasmus+ project MIECAT). The publication is a non-profit output of the international project MIECAT co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism (E-BOOK)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: