LISP-MINER, GUHA A DATA MINING

Autor / editor: Rauch Jan, Šimůnek Milan
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-245-2033-9 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 462
Fakulta: FIS
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
GUHA je původní česká metoda explorační analýzy dat založená na kombinaci matematické logiky a statistiky. Její vývoj započal v šedesátých letech minulého století, výsledkem je ucelená teorie automatické tvorby hypotéz podporovaných danými daty. Metoda je implementována ve formě GUHA procedur. GUHA procedura je algoritmus, který má na vstupu analyzovaná data a několik parametrů definujících rozsáhlou množinu zajímavých vztahů. Výstupem je vhodná reprezentace všech zajímavých vztahů platných v daných datech. Počátkem osmdesátých let vznikl záměr použít metodu GUHA na analýzu dat uchovávaných v databázích. Byla vytvořena potřebná modifikace teorie a navrženy GUHA procedury pracující s datovými strukturami uchovávanými v databázích. V devadesátých letech vznikla a začala se rychle rozvíjet nová disciplíny informatiky – dobývání znalostí z databází. Cílem bylo získat ze stále rozsáhlejších dat uchovávaných v databázích různých organizací nové informace a znalosti použitelné při jejich řízení. Došlo také k uvědomění, že GUHA je metodou dobývání znalostí z databází. To v polovině devadesátých let vedlo k experimentální implementaci GUHA procedur navržených pro práci s datovými strukturami uchovávanými v databázích. Tato implementace byla postupně modifikována a podstatně rozšiřována. Výsledkem je systém LISp-Miner určený pro výzkum a výuku dobývání znalostí z databází. Systém je používán jak k výuce informatiky na vysokých školách včetně zahraničních, tak i k analýze reálných dat.

Byly i dále rozvíjeny teoretické výsledky dosažené v souvislosti se záměrem aplikovat metodu GUHA na data uchovávaná v databázích. V návaznosti na rozšiřování teorie je postupně rozšiřován i systém LISp-Miner o prostředky pro práci s doménovou znalostí a pro automatizaci celého procesu dobývání znalostí z databází. Existuje několik desítek publikací o systému LISp-Miner a řada dalších teoretických publikací týkajících se metody GUHA, logiky asociačních pravidel a jejího rozšiřování s cílem využít doménové znalosti a automatizovat proces data mining. Cílem knihy je v ucelené formě prezentovat dosažené výsledky související s metodou GUHA, systémem LISp-Miner a dobýváním znalostí z databází. Dalším cílem je naznačit možnosti využití dosažených teoretických výsledků a systému LISp-Miner při řešení důležitých výzkumných problémů souvisejících se získáváním znalostí z databází. Cílem je i na reálných datech ukázat možnosti aplikací systému LISp-Miner.

Kniha je určena jak pro výzkumníky, učitele a studenty zajímající se o dobývání znalostí z databází, tak i pro odborníky zabývající se konkrétní analýzou reálných dat.

LISP-MINER, GUHA A DATA MINING
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: