Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky

Autor / editor: Ježek Tomáš
Rok vydání: 2006
ISBN: 80-245-1069-3 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 142
Fakulta: NF
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Kniha byla napsána především pro studenty ekonomie a příbuzných společenskovědních oborů, prospěch z její četby však mohou mít i ti, kteří se zajímají o nejnovější české dějiny. Autor se při psaní snažil zachovat rovnováhu mezi vysvětlováním nejobecnějších principů, na nichž byla privatizace založena, a podrobným popisem legislativy, technik a účetních postupů při jejím praktickém provádění, včetně role jednotlivých zúčastněných institucí. Chtěl tak zůstat věrný svému hlavnímu záměru zprostředkovat pochopení unikátního procesu privatizace a jeho místa v transformaci české společnosti. Kniha končí v období, kdy se postkupónové poměry na českém kapitálovém trhu začaly měnit směrem ke standardním.

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: