NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE – (teorie a praxe)

Autor / editor: Boukal Petr
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-245-1650-9 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 304
Fakulta: FPH
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Nestátní neziskový sektor prošel v posledních dvou desetiletích dynamickým vývojem a stal se nezanedbatelnou složkou české společnosti. Počet nestátních neziskových organizací naplňujících své poslání v různých oblastech řádově vzrostl stejně jako rozsah jejich činností. Zvyšuje se profesionalizace neziskových činností. Stále naléhavěji roste potřeba vysokoškolské učebnice, v níž by byla jednotně vysvětlena odborná terminologie a zobecněny poznatky z jednotlivých oblastí fungování nestátních neziskových organizací, z nichž autor považuje za zásadní zejména problematiku fundraisingu, hodnocení výkonnosti a stanovení faktorů trvalé udržitelnosti nestátní neziskové organizace. V této souvislosti je velmi inspirující srovnávací analýza nestátního neziskového sektoru v České republice, Německu, Rakousku a dalších zemích. Velká pozornost je věnována porovnání hierarchie priorit nestátní neziskové organizace a podnikatelských subjektů. Jde o důležité téma z hlediska růstu významu podniků jako firemních dárců v rámci rozvoje společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility).

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE – (teorie a praxe)
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: