Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv

Autor / editor: Zemanová Štěpánka
Rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-245-1402-4 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 240
Fakulta: FMV
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
Studium evropeizace patří v současnosti k dynamickým součástem ekonomických, politických i právních věd. Předmět zájmu představují zejména vzájemné interakce mezi členskými státy EU a Unií, resp. změny vznikající ve vnitřním prostředí států v souvislosti s prohlubováním integračních procesů nebo s pokračujícím rozšiřováním Unie.
Publikace Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv sleduje specifický okruh otázek, který dnes tvoří významnou součást zahraničních politik členských zemí EU i vnější politiky EU jako celku, ale ani v českém ani v mezinárodním výzkumu zatím nezískal dostatečnou pozornost. Jde o kombinaci tradičních a nových prvků souboru nástrojů sloužících k posilování úcty k lidským právům a respektování lidských práv v nedemokratických nebo transformujících se zemích. V teoretickém úvodu propojuje aktuální přístupy ke sledování a interpretaci evropeizačních tendencí s moderními metodami analýzy zahraniční politiky. Poté se zaměřuje především na podporu lidských práv prostřednictvím klasických diplomatických instrumentů, politického dialogu, ekonomické pomoci a hospodářských sankcí. Konkrétní příklady čerpá z praxe České republiky, Německa, Nizozemska, Švédska a Velké Británie.
Publikace vznikla za podpory Grantové agentury České republiky jako součást řešení projektu č. 407/06/P020.

Evropeizace zahraniční politiky v oblasti lidských práv
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: