Ekonomika dopravního systému

Autor / editor: Eisler Jan, Jaromír Kunst, František Orava
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-245-1759-9 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: čeština
Počet stran: 286
Fakulta: FPH
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Hospodárný a účelný dopravní systém státu není možné vytvářet agregací druhů dopravy, ale identifikací hlavního článku a od něj odvozené funkce ostatních doprav. V předkládané publikaci se autoři pokusili popsat principy vytváření dopravního systému ČR v podmínkách tržní ekonomiky, svobodného přístupu k dopravním službám i k volbě druhu dopravy včetně individuálního motorismu. Jsou vysvětleny provozně ekonomické činnosti v jednotlivých druzích dopravy, dále je pojednáno o úloze potřeb jak v ekonomice, tak v dopravě. Je definován a popsán dopravní systém, přeprava osob a věcí v dopravním systému i provozování dopravy v tržní ekonomice. Na to navazuje výklad ekonomiky a managementu dopravního podniku. Součástí komplexního pohledu na dopravní systém je trvale udržitelný rozvoj. Nakonec jsou definovány společenské náklady dopravy a jednotlivé aspekty harmonizace nákladů dopravní infrastruktury.

Ekonomika dopravního systému
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: