INTRODUCTION TO CROSS-CULTURAL MANAGEMENT – Theory and Practice

Autor / editor: Brunet-Thornton Richard
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-245-1683-7 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání (tištěné)
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 202
Fakulta: FPH
Publikace na webu: e-shop EKOPRESS.cz
Dostupnost: k zakoupení

Anotace:
Kniha sestává ze tří na sebe navazujících částí. První část je věnována úvodu do interkulturního managementu
a zdůrazňuje jeho přínos, možná úskalí a jejich řešení. Autor zde pojednává o problematice podnikové kultury i kultury jako takové. Autor využívá častých odkazů na práce Geerda Hofstedea. Ten definoval kulturní vzorce na vícerozměrném modelu, který se stal jedním ze základních modelů v mezikulturním chování. Druhá část textu se pokouší definovat českou manažerskou kulturu, autor zde využívá svých zkušeností s českým prostředím a konfrontuje je s prostředím kanadským. Předkládaný text analyzuje nejen české prostředí, ale především kulturní vzorce Kanady jako celku a srovnává je s její francouzskou částí. Poslední část knihy je zaměřena na podnikovou komunikaci v mezikulturním prostředí. Objasňuje teoretické základy a nejdůležitější pojmy. Na závěr přikládá autor modelové scénáře z nejrůznějších oblastí včetně virtuálních týmů a jejich komunikace.
Publikace je psána anglicky.

INTRODUCTION TO CROSS-CULTURAL MANAGEMENT – Theory and Practice
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: