Foreign Direct Investment and Investment Policy

Autor / editor: Černá Iveta, Müller David, Štěrbová Ludmila
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-245-2218-0 (tištěná kniha)
Vydání: 1. vydání v tištěné podobě (2017)
Jazyk publikace: angličtina
Počet stran: 94
Fakulta: FMV
Dostupnost: nedostupné

Anotace:
The publication reflects the increasing role of FDI in globalized economy in its complexity and supports a deep understanding of foreign direct investment, its problems, regulation, impacts and opportunities related to it. The authors elaborate on the main concepts of cross border capital flows in the context of the past and current development of FDI. Individual chapters are aimed at the explanation of FDI, its features and classification, impacts of FDI on national economies, reasons, why multinational and transnational companies transfer their capital abroad, and international regimes and mechanisms of their regulation, including the World Trade Organization system and agreements on investment protection. A specific attention is given to the analysis of governmental policies and tools by which the investment flows are influenced. From this perspective, investment incentives and mechanism of protection of investors and investment dispute settlement are analyzed. Final part aims at the analysis of concrete investment flows, and is targeted namely at the Czech Republic and the European Union.

Publikace zpřístupňuje čtenářům základní informace, možnosti, dopady a problémy spojené se zahraničními investicemi, jejichž role v globálním světě bude vyvolávat stále větší potřebu komplexního přístupu, pro který je nezbytné stejně komplexní pochopení celé problematiky. V publikaci jsou představeny základní koncepty přeshraničních kapitálových toků v kontextu vývoje přímých zahraničních investic v posledních letech. V jednotlivých kapitolách je postupně představen samotný fenomén zahraničních investic, jejich základní vymezení a klasifikace, dopady zahraničních investic na národní ekonomiky, důvody, proč nadnárodní společnosti umisťují svůj kapitál do zahraničí, a mezinárodní režimy a mechaniky jejich regulace včetně práva Světové obchodní organizace a dohod o ochraně a podpoře investic.

 

Foreign Direct Investment and Investment Policy
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: